Taustakartat

Näitä Suomen karttoja voi käyttää yksityisesti ja kaupallisesti, julkaista, lisensoida edelleen ja liittää osaksi muuta tuotetta tai palvelua. Ainoana rajoitteena on, että käytön yhteydessä on mainittava aineiston alkuperäislähde, © Maanmittauslaitos.  Kartat ovat kokoa A4 ja ne on tallennettu pdf-tiedostomuotoon.

Asiasanat: