Maastokartta

Maastokartta 1:50 000 on yleismaastokartta, joka kuvaa maastoa yleisemmin kuin Peruskartta. Se sopii myös huviveneilijöille täydentämään merikarttaa maaston yksityiskohdilla, sillä koko merialue on ilmestynyt 1:50 000 maastokarttalehtinä.

Mitä maastokartalla näkyy?

Maastokartassa näkyvät asutus, talot, tiet, pellot, vedet, hakkuuaukeat, suot, avokalliot ja korkeussuhteet.

  • Yksi karttalehti kattaa 24 km x 48 km alueen. Sentti kartalla vastaa 500 metriä maastossa.
  • Kartat tehdään GPS-yhteensopivaan ETRS89 (WGS84)-koordinaatistoon.

Karttalehtijaot näet kätevimmin Karttapaikalla valitsemalla asetuksista näkyviin haluamasi karttalehtijaon.

Maastokartta 1:50 000 -kartat ovat saatavilla koko Suomesta.

Maastokarttoja 1:50 000 on saatavana vain taitettuna.