Lisätietoa painetuista kartoista

Valtakunnalliset maastokartat ovat Peruskartta 1:25 000 ja Maastokartta 1:50 000.

Mitä Peruskartalla näkyy?

Peruskartalla näkyvät kiinteistöjaotus, tiet, talot, vedet, pellot, maaston kuviot ja korkeussuhteet sekä suojelu- ja rauhoitusalueet. Peruskartasto kattaa koko Suomen.

Peruskartalla 1:25 000 yksi karttalehti kattaa 12 x 24 km alueen. Sentti kartalla vastaa 250 metriä maastossa. Tässä mittakaavassa karttoja on vuodesta 2006 lähtien.

Peruskartalla 1:20 000 yksi karttalehti kattaa 10 x 10 km alueen. Sentti kartalla vastaa 200 m matkaa maastossa. Joltain alueilta viimeisin kartta on tässä mittakaavassa.

Selvitä karttalehden kattavuus, tunnus ja painovuosi tilaamista varten tai tilaa kartta Karttapaikalta.

Mitä Maastokartalla näkyy?

Maastokartassa 1:50 000 näkyvät asutus, talot, tiet, pellot, vedet, hakkuuaukeat, suot, avokalliot ja korkeussuhteet. Maastokartta ei sisällä kiinteistöjen rajoja tai tunnuksia.

Maastokartat kattavat koko Suomen. Yksi karttalehti kattaa 24 km x 48 km alueen. Sentti kartalla vastaa 500 metriä maastossa.

Selvitä karttalehden tunnus ja painovuosi tilaamista varten tai tilaa kartta Karttapaikalta.

Karttojen lehtijako

Karttalehtijako on karttojen painatusta varten luotu järjestelmä, joka käsittää karttalehtitunnukset, karttojen mittakaavat ja karttalehtien koot.

Painetun kartan koordinaattimerkinnät

Lisätietoa koordinaattijärjestelmistä ja karttojen koordinaattimerkinnöistä.