Tietoa kartasta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta kattaa koko maan. Maastotietokantaa päivitetään alueittain ja teemoittain. Maastotietokanta on tietovaranto, jonka perusteella erilaiset karttapalvelut ja tuotteet muodostetaan.

Keväisin maastoon ilmestyvät valkoiset ristit, eli signaalit, kertovat siitä, että alueella on suunnitteilla ilmakuvaukseen perustuva Maastotietokannan päivitys. Signaalit rakennetaan usein kiintopisteiden päälle. Kiintopisteet ovat koordinaateiltaan tarkoin tunnettuja kohteita.

Alueet kuvataan 3–10 vuoden välein alueesta riippuen. Kuvattavat alueet valitaan sekä Maastotietokannan päivitystarpeen että yhteistyöorganisaatioiden tarpeiden mukaisesti. 

Ilmakuva kertoo alueella tapahtuneet muutokset

Signaloinnin jälkeen voidaan suorittaa ilmakuvaus. Ilmakuvaus suoritetaan siten, että jokainen kuvattava alue näkyy vähintään kahdella vierekkäisellä kuvalla. Näiden kuvaparien avulla saadaan aikaan stereopeitto eli kuvia voidaan tulkita kolmiulotteisesti.

Ilmakuvista lasketaan mittatarkkoja kuvia, eli niin kutsuttuja ortokuvia, joista tulkitaan maaston muutokset.

Korkeuseroja voidaan tulkita stereomalleilta, mutta nykyään korkeusmallit muodostetaan pääosin laserkeilausaineistoista.

Laserkeilaustekniikalla saadaan selville maaston korkeuserot myös sellaisilta alueilta, joista ilmakuvilta ei pystytä maanpintaa erottamaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tiheät kuusikot.

Maastotarkistus täydentää karttatietoa

Suuri osa Maastotietokannan kohteista voidaan päivittää ilmakuvien avulla. Sellaiset kohteet, joiden näkyvyys tai tulkinta on mahdotonta tehdä ilmakuvilta, käydään kartoittamassa maastossa. Keväällä ja kesällä voitkin tavata Maanmittauslaitoksen kartoittajia työnsä parissa!

Tietyt elementit pidetään Maastotietokannassa jatkuvasti ajantasaisina. Näitä ovat muun muassa tiestö ja rakennukset, osoiteaineisto, suojelukohteet ja hallintorajat. Niiden ylläpito perustuu yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja muiden tiedontuottajien kanssa.

Lisäksi käytetään vihjetietoja tapahtuneista muutoksista, jotka käydään maastossa kartoittamassa. Vihjetietoja saadaan Maanmittauslaitoksen oman toiminnan yhteydessä sekä yhteistyökumppaneilta.

Havaitut muutokset päivitetään Maastotietokantaan. Päivitetty tieto näkyy heti kaikissa Maanmittauslaitoksen verkkopalveluissa.