Ilmakuvaus

Ilmakuvaus on tehokas tapa kerätä laajoilta alueilta tietoa maastossa tapahtuneista muutoksista. Kartan tekeminen alkaa ilmakuvauksesta, jonka perusteella tulkitaan maanpeitettä, rakennuksia, teitä ja muita haluttuja kohteita. Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan päivitys perustuu ilmakuvien käyttöön.

Ennen tietyn alueen kuvausta, tulee koordinaateiltaan tunnettuja pisteitä näkyvöittää eli signaloida. Signaalit tehdään koordinaateiltaan tunnettujen kiintopisteiden päälle. Kiintopisteiden avulla mitataan maaston kohteiden koordinaatit. 

Vuosittain kuvataan laajoja alueita

Maanmittauslaitoksen vuosittainen kuvausmäärä on 100 000 - 130 000 neliökilometriä. Kuvattavat alueet valitaan sekä Maastotietokannan alueellisen päivitystarpeen mukaan että yhtesityöorganisaatioiden aineistotarpeiden mukaisesti. Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto ja Suomen metsäkeskus teettävät ilmakuvauksia yhteishankintana.

Maanmittauslaitos kuvaa vuosittaisesta kuvausmäärästä osan omalla lento- ja kuvauskalustollaan. Nykyisin ilmakuvaukset suoritetaan digitaalisella ilmakuvauskameralla. Yhdellä kuvauslennolla saadaan samalla kertaa sekä mustavalkoista kuvaa että väri- ja väri-infrakuvaa. Ennen digitaalisia kuvauskameroita ilmakuvatkin tallennettiin filmille. Maanmittauslaitoksen kuva-arkistossa on lähes miljoona filmikuvaa, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta.

Ilmakuvasta mittatarkaksi ortokuvaksi

Ilmakuvista lasketaan mittatarkkoja ilmakuvia, eli ortokuvia, joiden geometria vastaa karttaa. Ortokuvasta voidaan luotettavasti mitata esimerkiksi etäisyyksiä tai pinta-aloja.

Erilaisissa karttapalveluissa ja verkkosovelluksissa näkyvät ilmakuva-aineistot ovat ortokuvia.

Ortokuvia käytetään yleisesti kartoituksessa sekä ympäristön suunnittelussa ja muutosten seurannassa. Yhä useammin digitaalinen ortokuva otetaan yhdeksi elementiksi paikkatieto- tai kartantuotantojärjestelmään.

Maanmittauslaitoksen ortokuvat valmistetaan karttalehtijaon mukaisesti ja niiden maastoresoluutio eli pikselikoko on yleensä 50 senttimetriä.

Digitaalisista ilmakuvista on valmistettu ortokuvat koko valtakunnan alueelta. Ortokuvien ajantasaisuusindeksistä voi tarkastella vuosittaista ortokuvien tuotantoa.