Karttamerkit

Kartan tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Maastotietokannan tietoja päivitetään 5 - 10 vuoden välein, ja karttalehden alueella voi olla eri ajankohdilta olevaa tietoa. Tiestön tiedot ovat painovuotta edeltävältä vuodelta. Ajantasaistuksessa on voitu hyödyntää kuntien aineistoja.

Kartassa olevista puutteista ja virheistä voi antaa palautetta Karttapaikalla.

Vesialueiden syvyystiedot pohjautuvat aineistoihin, joiden tekijänoikeudet omistaa Suomen ympäristökeskus tai Liikennevirasto. Merenkulkuun liittyvät tiedot perustuvat merikarttaan. Navigoinnissa on käytettävä merikarttoja.

Tutustu karttamerkkeihin

Asiasanat: