Maastotietokanta

Maanmittauslaitos päivittää peruskartta-aineistoa ympäri Suomen. Maastossa voi törmätä Maanmittauslaitoksen kartoittajiin, jotka tunnistaa Maanmittauslaitoksen työvaatteista ja autossa olevasta tunnuksesta.

Kartat päivitetään ilmakuvien pohjalta. Kartoittajat tarkistavat tietoja maastossa, koska ilmakuvausten jälkeen on voitu rakentaa uusia teitä tai rakennuksia. Myös puut ovat voineet estää kohteen havaitsemisen ilmakuvalta.

Kartoittajat poikkeavat talojen ja kesämökkien pihoihin katsomaan rakennusten määrän ja sijainnin. Karttoihin merkitään myös, onko kyseessä talous- vai asuinrakennus. Myös tiestö kartoitetaan ja luokitellaan tien leveyden ja päällysteen mukaan.

Kartoitukset 5−10 vuoden välein

Maastokartoituksia tehdään noin 5−10 vuoden välein − sitä useammin mitä enemmän muutoksia maastossa tehdään. Määräaikaisten päivitysten lisäksi tiestön ja rakennusten sijainti kartalla päivitetään jatkuvasti esimerkiksi kunnilta saatujen tietojen perusteella.

Kartoituksia tehdään lumettomana aikana, tavallisimmin huhtikuusta lokakuuhun.

Maastotietokannan ajantasaistus

Alla olevalla kartalla esitetään Maastotietokannan määräaikaisen päivityksen vuosittaiset tuotantoalueet.

Alla olevan kartan saat avattua erilliseen ikkunaan tästä.

Kartat kansalaisten saatavilla

Maastossa tarkistetut tiedot tallennetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Maastotietokantaan, joka on tarkin koko maan kattava ja jatkuvasti ajan tasalla pidettävä kartta-aineisto.

Maanmittauslaitoksen tuottamaa maastotietoaineistoa voi käyttää verkon kautta maksutta. Monet organisaatiot käyttävätkin Maanmittauslaitoksen aineistoja tarkimpana karttatasona sähköisissä karttasovelluksissaan. Tutun näköisten karttojen lisäksi Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta voi ladata muun muassa korkeusmalleja, ilmakuvia, nimistöä ja laserkeilausaineistoja.

Maanmittauslaitoksen maksuttomassa Karttapaikka-verkkopalvelussa päivitykset näkyvät vuoden loppuun mennessä. Painettuja maasto- ja peruskarttoja sekä räätälöityjä karttatulosteita myydään Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa.