Valmis kartta

Karttaa valmistettaessa valitaan kartalle kerättävät kohteet. Voidaan esimerkiksi haluta kartta, jossa näkyvät maastotietojen lisäksi kiinteistörajat. Tällainen kartta on tarpeen esimerkiksi metsästyksessä. 

Kartan kuvausohjeet

Kartan kohteille johdetaan määrätty esitystapa, jossa määritellään käytettävät värit, viivatyylit ja symbolit. Lisäksi esitystapaan vaikuttaa mittakaava ja käyttötarkoitus.

Maastotietokannan karttatulosteissa kohteet esitetään sijaintinsa mukaan mittakaavasta riippumatta. Perus- ja maastokartassa esitystapaa on muutettu. Kohteita on yleistetty ennalta määriteltyjen tekijöiden perusteella. Näitä ovat mm. pinta-ala ja kohteiden välinen etäisyys. Pinta-alaltaan pienet rakennukset muuttuvat lopputuotteessa symboliksi.

Digitaalisen kartan esitystavassa on huomioitava välineellä tapahtuva lähestyminen ja loitontaminen. Näkymän kohteita lisätään ja vähennetään sen mukaan kuinka läheltä tai kaukaa käyttäjä päättää tarkastella paikkaa.

Mittakaava, mittakaavajana ja koordinaatisto

Mittakaava on pienennyssuhde. Se tarkoittaa kartalta mitatun ja maastossa todellisen matkan välistä suhdetta. Mittakaavassa 1: 10000 mittakaavaluku on 10000. Tämä tarkoittaa, että 1 cm kartalla on 10000 cm (100 m) maastossa.

Termejä ”suurikaavainen” ja ”pienikaavainen” kartta käytetään osoittamaan kartan yleistystaso. Mitä pienempi on mittakaavaluku, sitä yksityiskohtaisempi on kartta.

Usein kartoille piirretään mittakaavajana. Jana osoittaa suoraan, minkä pituiseksi matka on kuvattu kartalla. Etuna numeromittakaavaan nähden on, että se säilyy oikeana, vaikka karttaa pienennetään tai suurennetaan kopioimalla.

Kartan taso- ja korkeussuhteet perustuvat koordinaatistoon. Tasokoordinaatisto kuvataan viivoilla tai risteillä, lukuarvot ilmoitetaan yleensä kulmiin sijoitettuina metrisinä arvoina. Korkeustietoa voidaan esittää korkeuskäyrillä, varjostuksella ja lukuarvona. Mobiililaitteessa karttaliittymä ilmoittaa käyttäjälle suoraan koordinaatit sijaintipaikalta.

Kartan käyttötarkoitus

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta sisältää koko maan kattavan perustiedon maastosta. Sen käyttötarkoituksena on palvella lähtöaineistona niin laitoksen omissa kuin asiakkaiden karttatuotteissa.

Eri käyttötarkoituksissa kartoilla on tarvetta korostaa ja esittää erilaisia yksityiskohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi osoite- ja opaskartat. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa kartan käyttötarkoitus on muuttumassa enemmän web-pohjaiseksi ja käyttäjän mobiililaitteissa hallittaviksi. Kartalle ei enää riitä, että se esittää, vaan sen on kyettävä vastaamaan.