Ohjeita kaupanvahvistajalle

Kaupanvahvistajan on kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoitettava luovutuksesta kiinteistönluovutusilmoituslomakkeella Maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee.

Kiinteistönluovutusilmoitus

Kiinteistönluovutusilmoitukset pitää lähettää verkkolomakkeella Suomi.fi-portaalissa.

Jos verkkolomakkeen käytössä on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä tukipalveluumme.

Kiinteistönluovutusilmoituksen voi lähettää postitse vain painavista syistä. Tällöin ilmoitus on lähetettävä erikseen sekä luovutuksen kohteen kuntaan että Maanmittauslaitokseen.

Mikäli Excel-taulukko ei tulostu oikein toimi esimerkiksi seuraavasti:

  • Mene tulostuksen esikatseluun ja valitse Sivun asetukset -ikkunasta Skaalaus: Sovita 1 vaakasivulle ja 1 pystysivulle.
  • Varmista oikea paperikoko ja paina ok.
  • Tämän jälkeen tulosta lomake.

Huom! Kiinteistönluovutusilmoitus on tarkoitettu vain julkisille kaupanvahvistajille.

Kaupanvahvistajan jakamat tiedotteet

Kiinteistönluovutuksen yhteydessä kaupanvahvistaja jakaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten sekä molemmille luovutusosapuolille henkilötietojen käsittelyä koskevan tiedotteen.

Kaupanvahvistajan ohje

Sähköpostilla lähetettyjä täydentäviä ohjeita

Kaupanvahvistajan päiväkirjojen arkistointi

Lain kaupanvahvistajista (573/2009) mukaan kaupanvahvistajan on pidettävä päiväkirjaa. Kaupanvahvistajien päiväkirjojen arkistoinnista vastaa kaupanvahvistaja.

Kaupanvahvistajan on liitettävä vahvistamastaan luovutuksesta päiväkirjaan luovutuskirjan tallekappale, sen liitteet (vain valtakirjat ja määräalan liitekartta) ja kaupanvahvistajan ilmoitus. Päiväkirjaan sisällytettävät asiakirjat on numeroitava vuosittain juoksevasti, esimerkiksi 1/2015, 2/2015 (ilmoituksen asianumero).

Kaupanvahvistaja-arkiston paperimuotoinen kartunta päättyi vuoden 2014 loppuun, joten kaupanvahvistajan päiväkirjoja ei tarvitse enää toimittaa paperimuodossa pysyvään säilytykseen Maanmittauslaitokseen. Vuoden 2015 alusta tallekappaleiden toimittaminen sähköisessä muodossa on täyttänyt laissa (573/2009, 5 §) mainitun arkistointivelvoitteen. Arkistointitavan muutoksen taustalla on 1.1.2014 voimaan astunut kaupanvahvistajalain muutos.

Kaikki vielä kaupanvahvistajilla tai palvelupisteissä olevat kaupanvahvistajanpäiväkirjat ajalta ennen vuotta 2015 on toimitettava viipymättä Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen: Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Asiakirjat voi myös tuoda itse, mutta asiasta on syytä ilmoittaa etukäteen esimerkiksi sähköpostitse: kirjaamo[at]maanmittauslaitos.fi. Pysyvästi säilytettävät paperimuotoiset kaupanvahvistajan päiväkirjat tullaan luovuttamaan Maanmittauslaitoksesta edelleen Kansallisarkistoon.

Muutokset kaupanvahvistajarekisteriin

Toimita Kaupanvahvistajarekisteriin merkittävät muutokset yhteystietoihin sähköpostitse tai postitse:

  • merkitse otsikoksi "Muutosilmoitus kaupanvahvistajarekisteriin"
  • lähetä rekisteriasiat[at]maanmittauslaitos.fi
  • tai Maanmittauslaitos/Rekisteriasiat, Kaupanvahvistajarekisteri, PL 1007, 00521 Helsinki.