Kiinnityksen hakeminen

Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija.  Kiinnitystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Omistajan on allekirjoitettava hakemus ja siitä on käytävä ilmi kiinnityksen kohde ja kiinnityksen rahamäärä. Jos hakemus koskee usean kiinnityksen vahvistamista samaan kohteeseen, hakemuksessa voidaan määrätä niiden keskinäinen etusijajärjestys.

Hakemuksessa voidaan määrätä, että kirjaamisviranomainen toimittaa panttikirjan suoraan nimetylle velkojalle, joka saa tällöin panttioikeuden, kun kiinnitys vahvistetaan. Jos tällainen määräys on hakemuksessa annettu, sitä ei voi muuttaa eikä peruuttaa ilman panttikirjan saajaksi määrätyn suostumusta.Hakijan on myös ilmoitettava, haluaako hän paperisen vai sähköisen panttikirjan.

Kiinteistön omistaja voi valtuuttaa asiamiehen hakemaan kiinnityksen. Omistajan on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamiehen nimi, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen rahamäärä.

Kiinnitysasian käsittelystä peritään hakemusmaksu. Maksu peritään jokaisen vahvistetun kiinnityksen osalta erikseen. Lasku toimitetaan erikseen.

Näin haet kiinnitystä

Katso myös

Huolella täytetty hakemus, joka sisältää kaikki tarvittavat liitteet, nopeuttaa asian käsittelyä.

Asiasanat: