Näin Kiinteistökaupan verkkopalvelu toimii

Kiinteistökaupan voi tehdä Kiinteistökaupan verkkopalvelussa esimerkiksi näin:

Myyjä haluaa myydä omistamansa kiinteistön ja on löytänyt sille ostajan. Ensin myyjä kirjautuu Kiinteistökaupan verkkopalveluun ja aloittaa kauppakirjan tekemisen kohdassa ”Uusi asiakirja - Kauppakirja”. Hän täyttää sähköisen lomakkeen lisäämällä sinne ostajan tiedot ja kiinteistön kauppahinnan. Muut ehdot hän voi joko valita eri vaihtoehdoista tai kirjoittaa itse.

Sen jälkeen myyjä maksaa asiointimaksun ja saa nähtäväkseen rekisteriotteet.  Kauppakirjaa voi tämän jälkeen vielä muokata, ennen kuin sen lähettää ostajalle. Verkkopalvelu ilmoittaa ostajalle tekstiviestillä tai sähköpostitse, että myyjä on tehnyt asiakirjaluonnoksen ja jakanut sen hänen kanssaan.

Myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan

Myös ostaja voi muokata kauppakirjaa. Kun ostaja ja myyjä ovat päässeet yhteisymmärrykseen kauppakirjan luonnoksesta, myyjä allekirjoittaa sen ensin. Hän voi myös perua allekirjoituksen ja muokata kauppakirjaa aina siihen saakka, kunnes ostaja allekirjoittaa sen.

Lainhuuto tulee vireille allekirjoituksen jälkeen

Ostajan allekirjoituksen jälkeen verkkopalvelu lähettää tiedon kaupan syntymisestä kummallekin osapuolelle. Ostaja saa myös viestin, että lainhuuto on tullut samalla vireille ja hänellä on mahdollisuus hakea kiinnityksiä ostamaansa kiinteistöön.

Ostaja voi myös jälkikäteen täydentää lainhuutohakemustaan verkkopalvelussa. Ostaja voi lähettää täydennyksen (esimerkiksi varainsiirtoveron maksukuitin ja/tai kauppahinnan maksukuitin) kirjaamisviranomaiselle napin painalluksella.

Sekä ostaja että myyjä voi halutessaan ladata kauppakirjan kaikkine liitteineen omalle tietokoneelleen.

Pankki voi olla mukana prosessissa

Jos myyjällä on pankissa panttikirjoja velkansa vakuutena, hän voi pyytää pankkiaan liittämään kauppakirjaan sitoumuksen, jonka perusteella panttikirjat siirretään ostajalle, ostajan pankille tai muulle velkojalle.  Kun ostaja on saanut lainhuudon vireille, hän voi valtuuttaa pankin hakemaan kiinnitystä ostamaansa kohteeseen.

Myyjä ja ostaja voivat myös antaa pankilleen tai lakimiehelleen oikeuden katsella kauppakirjaluonnosta verkkopalvelussa. Katselija näkee, mistä ostaja ja myyjä ovat sopimassa, mutta ei voi muokata luonnosta.

Myyjä voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan

Jos myyjä ei halua tehdä kiinteistökauppaa itse, hän voi valtuuttaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjänsä tekemään kiinteistökaupan.