Maanmittaustoimitukset

Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia. Tietoja yleisimmistä maanmittaustoimituksista löydät tästä osiosta sekä esitteistämme.

Lisätietoa löydät myös sivuilta Näin täytät toimitushakemuksen tai Osallisena maanmittaustoimituksessa.

Tietoa maanmittaustoimitusten hinnoista löydät hinnastostamme.

Lohkominen

Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan. Lohkominen käynnistyy automaattisesti, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto. Määräala muodostuu itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Lue lisää lohkomisesta.

Rajankäyntitoimitus

Jos haluat löytää kadonneet rajamerkit tai paikallistaa epäselvät rajat, tarvitset rajankäyntitoimitusta. Lue lisää rajankäynnistä.

Yksityistietoimitus

Yksityistietoimitusta tarvitset halutessasi selvittää omistamasi tilan tieyhteyksiä. Lue lisää yksityistietoimituksesta.

Vesijätön lunastus

Jos kiinteistön edustalle on muodostunut vesijättöä, sen lunastamista kiinteistöön voi hakea kiinteistön omistaja tai vesijätön omistaja. Lue lisää vesijätön lunastamisesta.

Tilusvaihto

Tilusvaihdolla voidaan parantaa ja järjestää kiinteistöjen tilussijoitusta vaihtamalla eri kiinteistöihin kuuluvia alueita keskenään. Tilusvaihto on vapaaehtoista ja perustuu kiinteistöjen omistajien sopimukseen. Lue lisää tilusvaihdosta.

Halkominen

Halkomisessa puretaan tilan yhteisomistus. Halkomista voi hakea yksikin kiinteistön yhteisomistajista jos hänen omistusosuutensa (esimerkiksi 1/3) on tiedossa ja lainhuudatettu. Lue lisää halkomisesta.

Muut toimitukset

Muita toimituksia ovat esimerkiksi rasitetoimitus sekä tontinosan tai rakennuspaikanosan lunastaminen asemakaava-alueella. Niistä ja muista toimituksista voit lukea lisää valitsemalla haluamasi toimituksen vasemman reunan valikosta.