Osallisena maanmittaustoimituksessa

Saitko kutsun toimituskokoukseen? Tutustu kokouskutsuun huolellisesti. Kutsusta löydät tiedot toimituksen tarkoituksesta sekä toimituskokouksen ajasta ja paikasta.

Toimituksen asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa. Asianosaista kuullaan aina ennen päätöksen tekemistä. Päätökset tekee yleensä toimitusinsinööri. Asianosaisen vaatimuksesta tai tietyissä toimituksissa päätökset tekevät toimitusmiehet, joita ovat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.

Kokouksessa voit tuoda esille oman näkemyksesi asiasta sekä esittää vaatimuksia tai kysymyksiä. Asianosaisen poissaolo ei kuitenkaan estä toimituksen tekemistä. Jos olet estynyt, voit esittää kantasi kirjallisesti etukäteen tai valtuuttaa edustajasi osallistumaan kokoukseen. Toimituksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta maaoikeudesta.

Kustannukset ja niiden jakaantuminen käsitellään toimituskokouksessa. Arvion toimituksen kustannuksista näet hinnastostamme.

Toimituksessa tehdyt päätökset rekisteröidään kiinteistörekisteriin.

Lisätietoa käynnissä olevista toimituksista

Osalla käynnissä olevista laajemmista maanmittaustoimituksista on oma verkkosivu, josta löytyy lisätietoja toimituksesta. Oman toimituksesi verkko-osoitteen löydät kokouskutsusta.

Toimitusta voi hakea myös toimituksen numerolla, sijaintikunnalla tai toimituslajilla Käynnissä olevat toimitukset -sivulta.