Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen kulkuoikeuksiin ja kiinteistön omistajatietoihin sekä erilaisiin otteisiin ja todistuksiin.

Kulkuoikeudet

Miten selvitän, mistä kiinteistölleni on kulkuoikeus?

Tieoikeus voi näkyä kiinteistörekisteriotteelta tai -kartalta. Joissakin tapauksissa tieoikeus voidaan selvittää arkistotutkimuksena, joka on tilattava asiakaspalvelusta. Joskus kulkuoikeuden selvittäminen vaatii yksityistietoimituksen.
Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miksi kiinteistörekisteriotteeseen ei ole merkitty kulkuoikeutta?

Kulkuoikeutta ei välttämättä ole perustettu tai kulkeminen perustuu oikeuteen, jota ei merkitä kiinteistörekisteriin.

Mitä teen, jos kiinteistöllä ei ole kulkuoikeutta?

Kulkuoikeus voidaan perustaa yksityistietoimituksessa. Kertaluontoiset kulkemiset voi sopia suoraan maanomistajan kanssa.

Miksi kulkuoikeuden leveyttä ei ole merkitty kiinteistörekisteriin?

On mahdollista, että leveyttä ei ole määritelty tai tieto puuttuu rekisteristä. Tällöin leveys täytyy selvittää arkistotutkimusten avulla tai yksityistietoimituksessa.

Mikä on yksityistie?

Yksityistie on yksityisellä maalla kulkeva tie, johon jollain toisella kiinteistöllä on tieoikeus. Yksityistietä voi hallinnoida tiekunta. Tiekunnan tien käyttäjäksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan tiekuntaan. Oikeus käyttää tiekunnan tietä ei näy kiinteistörekisteriotteella.

Mikä on tilustie?

Tilustie on maastossa kulkeva tie, jota käyttää maanomistaja. Muiden kiinteistöjen omistajilla ei ole oikeutta tilustien käyttöön.

Kiinteistöni rajoittuu maantiehen, eikä minulla ole liittymää. Miten toimin?

Liittymän tekeminen vaatii liittymäluvan. Liittymälupaa haetaan ELY-keskukselta.

Milloin voin kulkea toisen mailla ilman lupaa?

Luonnossa voi liikkua jokamiehenoikeutta käyttämällä, kunhan ei siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä. Joukkotapahtumien, kuten erä-, hiihto- ja suunnistuskilpailujen järjestämiseen on hankittava maanomistajan suostumus sekä tehtävä ilmoitus poliisille. Tietoja kiinteistön omistajasta saat asiakaspalvelustamme.

Mikä on käyttöoikeusyksikkö?

Oikeudet ja rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikkönä. Tieoikeuksien lisäksi käyttöoikeusyksikköinä rekisteriin merkitään esimerkiksi venevalkamat, kaivot tai voimalinjat.

Omistajatiedot

Omistajatietojen luovuttamisessa huomioidaan julkisuuslain ja henkilötietolain asettamat rajoitukset.

Tarvitsen vain yhden kiinteistön omistajatiedon, miten toimin?

Yhden omistajatiedon saa soittamalla asiakaspalveluumme. Selvitä kiinteistötunnus ennen yhteydenottoa.

Milloin omistajatiedot ovat maksullisia?

Kirjallisesti luovutetut omistajatiedot ovat aina maksullisia. Lisäksi yli 10 kiinteistön omistajatiedot sisältävistä selvityksistä peritään maksu.

Voidaanko omistuksia hakea henkilötiedoilla?

Kysyjän omat omistukset voidaan hakea nimellä tai henkilötunnuksella. Kysyjän on tällöin esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus ja noudettava tiedot Maanmittauslaitoksen palvelupisteestä.

Otteet ja todistukset

Saanko lainhuutotodistuksen lakanneelta kiinteistöltä?

Lainhuutotodistuksessa on tiedot vain voimassa olevista kiinteistöistä. Vanhoja lainhuutoasiakirjoja joulukuusta 1993 alkaen voi tilata Maanmittauslaitoksesta. Sitä vanhemmat asiakirjat tilataan Arkistolaitoksesta.

Saanko rasitustodistuksen lakanneelta kiinteistöltä?

Rasitustodistuksessa on tiedot vain voimassa olevista kiinteistöistä.

Saanko kiinteistörekisterin karttaotteen vanhoilla rajoilla?

Kiinteistötietorekisterin karttaotteessa näkyvät tulostuspäivänä voimassa olevat rajat. Vanhoja rajoja voi kuitenkin selvittää asiakaspalvelusta.

Saanko kiinteistörekisterin karttaotteeseen rajamitat?

Rajamitat eivät näy karttaotteessa, mutta niitä voi selvittää toimitusasiakirjoista. Tiedot löytyvät kiinteistötunnuksen avulla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun sähköisellä lomakkeella.

Näkyykö karttaotteessa rajanaapureiden tiedot?

Rajanaapurien tietoja ei näy kiinteistörekisterin karttaotteessa. Asiakaspalvelussa kerrotaan maksutta muutamien kiinteistöjen lainhuutotiedot. Tiedot voi tilata maksullisena tiedostona tai paperitulosteena.

Miten saan selville, millä kiinteistöillä on kulkuoikeus maillani olevalla tiellä?

Kulkuoikeus voi perustua moneen asiaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

Tarvitsen kiinteistön myyntiä varten kiinteistörekisteriotteen, lainhuutotodistuksen ja rasitustodistuksen. Voinko tilata ne puhelimitse tai sähköpostilla?

Otteet voi tilata sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. Selvitä kiinteistötunnus ennen kuin tilaat otteita. Toimitamme tilatut otteet ja todistukset postilla tai sähköpostilla.

Voiko asiakaspalveluun tulla tutkimaan lainhuutorekisteriä?

Asiakaspalvelupisteissämme ei ole tietokoneita asiakaskäyttöön. Asiakaspalvelussa kerrotaan maksutta muutamien kiinteistöjen lainhuutotiedot. Tiedot voi tilata maksullisena tiedostona tai paperitulosteena.

Mitä tietoja näkyy rasitustodistuksessa?

Rasitustodistuksesta näkee onko kiinteistöllä esimerkiksi panttikirjoja tai kirjattuja vuokraoikeuksia.

Mikä on rasitustodistuksessa näkyvä laitostunnus?

Laitostunnus on rasitustodistuksessa näkyvä tunnus kiinnityskelpoisesta vuokraoikeudesta.

Kirjaamisen yhteydessä annetaan vuokraoikeuden yksilöivä laitostunnus, joka muodostuu kiinteistötunnuksesta, L-kirjaimesta ja numerotunnisteesta (esim. 999-8-77-6-L1). Laitostunnuksen avulla vuokraoikeudesta voi tilata rasitustodistuksen, josta käyvät ilmi vuokraoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset.