Tietoa rekistereistämme

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistöjä koskevia rekistereitä, kuten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Kiinteistörekisteriä ylläpitävät Maanmittauslaitoksen lisäksi myös monet kaupungit.

Rekistereistämme saatavia tietoja saat tilaamalla rekisterien otteita ja todistuksia.

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

Kiinteistötietojärjestelmä käsittää kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot koko maasta. Se on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä.

Lue lisää Kiinteistötietojärjestelmästä.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on kiinteistötietojärjestelmään kuuluva kiinteistöasioiden julkinen perusrekisteri. Rekisteriin merkitään kiinteistöjä ja muita rekisteriyksiköitä koskevina tietoina muun muassa:

  • kiinteistötunnus
  • pinta-ala
  • osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin)
  • tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista.

Kiinteistörekisteri sisältää myös kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan.

Lue lisää Kiinteistörekisteristä.

Kiinteistörekisterikartta

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartassa. Kiinteistörekisterikartta osoittaa kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden keskinäisen sijainnin ja yksiköiden tunnistamiseen tarvittavat tiedot (kiinteistötunnus tai sen osa).

Lue lisää kiinteistörekisterikartasta.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on kiinteistötietojärjestelmään kuuluva kirjaamisasioiden julkinen perusrekisteri, johon merkitään:

  • kiinteistön omistajatiedot (lainhuudot)
  • kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset (kiinteän omaisuuden käyttäminen velan vakuutena)
  • erityiset oikeudet hakemusten perusteella (esim. vuokraoikeus)

Lue lisää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Kauppahintarekisteriin merkitään kaupanvahvistajien ilmoitusten perusteella tietoja luovutusten kohteista, kauppahinnoista sekä luovuttajista ja luovutuksen saajista. Rekisterissä näkyvät kaikki luovutukset, joita ovat kaupat, vaihdot, lahjat ja jakosopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset.

Lue lisää kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Yksityistierekisteri

Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset yksityiset tiet, joille on perustettu tiekunta. Yksityistiet ovat rekisterissä ns. käyttöoikeusyksikköinä, ja se tarkoittaa sitä, että niiden sijainti voidaan näyttää kiinteistörekisterikartalla. Yksityistierekisteristä selviää mm. tiekunnan nimi, tien tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli tiedossa) sekä ne kiinteistöt, joiden alueella tie kulkee.

Toimitsijan tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa yhteystiedot merkittäväksi yksityistierekisteriin.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot