Ilmoita yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot

Varsinkin yhteisten vesialueiden ajantasaiset yhteystiedot ovat vapaa-ajan kalastuksen ja myös monien viranomaistehtävien vuoksi tarpeellisia. Maanmittauslaitokselle ilmoitettu yhteystieto näkyy yhteisen alueen tiedoissa kiinteistörekisterissä ja siten myös kiinteistörekisteriotteessa. Asiakkaat voivat kysyä yhteystietoja Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Tärkeiden yhteisten alueiden osakaskunnat ovat yleensä järjestäytyneet. Järjestäytyneellä osakaskunnalla on vahvistetut säännöt ja sen hallinto on järjestetty eli sillä on hoitokunta tai toimitsija.

Ilmoita yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot:

Jos yhteinen alue muodostuu kahdessa tai useammassa kunnassa olevista yhteisen alueen rekisteriyksiköistä, kirjoita kaikkien tai ainakin yhden yksikön kiinteistötunnus.
Jos mahdollista, ilmoita sen kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö on valittu.
Yhteyshenkilö
Ilmoittaja
Tietojen ilmoittajan yhteystiedot mikäli eri henkilö kuin yhteyshenkilö.