Havainnosta kartaksi -verkkonäyttely

Havainnosta kartaksi - Kartoituksen ja maanmittauksen historiaa Suomessa on Maanmittauslaitoksen ja Kansallisarkiston yhteinen näyttely, joka on esillä Kansallisarkistossa 3.7. - 4.10.2013.

Havainnosta kartaksi -verkkonäyttely avaa näyttelyn sisältöä verkossa ja tuo nähtäville osan Kansallisarkistossa esillä olevista kartoista.

Näyttely koostuu kahdesta teemasta, joista toinen kuvaa kartan käyttöä maalla, toinen vesistöillä.

Maa-aiheisten karttojen sisältö vaihtelee karttojen käyttötarkoituksen mukaan. Merikartat taas ovat erityiskarttoja, joiden tärkein tehtävä on ohjata vesillä liikkuja turvallisesti lähtösatamasta määräsatamaan.

Verkkonäyttelyn kartat ovat vuosilta 1650–1941. Karttoja säilytetään Kansallisarkistossa.

Aloita kierros