E-tjänst

I e-tjänsten kan du titta på uppgifter om dina fastigheter och outbrutna områden samt uppgifter om arrendeområden.

E-tjänsten visar fastighetens läge på kartan samt fastighetens basuppgifter, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. Där kan du även köpa utdrag och intyg över din fastighet.

E-tjänsten visar även de överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte registrerats.

E-tjänsten är öppen dagligen kl. 1.00–23.00.

E-tjänsten är öppen för alla personkunder. Logga in i e-tjänsten med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från vår e-tjänst

Sökterm Lantmäteriverkets e-tjänst (kräver inloggning) Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
11084 Lagfartsbevis 14,00 exkl. moms
11085 Gravationsbevis 14,00 exkl. moms
11086 Utdrag ur fastighetsregistret 14,00 exkl. moms
11087 Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 14,00 exkl. moms
11088 Kartutdrag över registerenhet 14,00 exkl. moms
11089 Intyg över arrenderätt 14,00 exkl. moms
11090 Utskrift som gäller outbrutet område 14,00 exkl. moms
11100 (Utdrag ur nyttjanderättsenhet) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 14,00 exkl. moms
11091 (Sökning av handling eller förrättningskarta) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 5,70 exkl. moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priset för förteckningar, utdrag eller intyg som fås från kundservicen eller beställs via beställningsblanketten är 18 euro/st.