Fixpunkter

Lantmäteriverkets register över fixpunkter innehåller information om riksomfattande fixpunkter. Punkterna är huvudsakligen plan- och höjdfixpunkter som Lantmäteriverket mätt upp. I registret över fixpunkter finns dessutom de av Geodetiska institutet uppmätta plan- och höjdfixpunkterna av 1 klass. Vidare innehåller registret över fixpunkter en del av de fixpunkter som andra institut mätt upp.

Mätningsmetoder

  • Triangelmätning har tidigare använts för att mäta planfixpunkter och från och med mitten av 1980-talet satellitmätning (GPS/GNSS-mätning).
  • Avvägning används för att bestämma höjdfixpunkter.

Koordinat- och höjdsystem

  • De koordinatsystem som används för fixpunkter införda i registret över fixpunkter är kartverkskoordinatsystemet (KKS) och koordinatsystemet EUREF-FIN (geografiska koordinaterna och plankoordinaterna i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN)
  • höjdsystemen är N60 och N2000.

Kontakta oss och ställ frågor!

Jyrki Puupponen

Matti Turunen

E-post: förnamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Mer information om fixpunkter ger Södra Finlands lantmäteribyrå. Information finns också i Fastighetsdatatjänsten och fås på lantmäteribyråernas kundbetjäning.

Fixpunktsbeställningar

Du kan beställa antingen ett punktbeskrivningskort eller koordinatuppgifter av fixpunkter. Punktbeskrivningskortet innehåller all information om punkten. Koordinatuppgifterna innehåller punktens nummer, koordinater och höjd. Dessutom kan du beställa en utskrift av indexkartan som visar alla plan- och höjdfixpunkter inom området i fråga. 

Telefon:              029 530 1110

E-post:                kiintopisteet@maanmittauslaitos.fi