Särskilda rättigheter

En särskild rättighet är en rättighet som i allmänhet tillhör någon annan än ägaren till fastigheten. En särskild rättighet grundar sig på exempelvis avtal eller testamente.

Den vanligaste särskilda rättigheten är arrenderätten, där markägaren arrenderar ut ett markområde till en utomstående, exempelvis som byggplats för ett egnahemshus.

Andra allmänt inskrivna särskilda rättigheter är

  • nyttjanderätt
  • pensionsrätt
  • avtal om delning av besittningen.

Mer sällsynta är däremot

  • skogsavverkningsrätt
  • olika lösgörningsrätter, såsom grustäktsrätt
  • vissa inskrivningar som i anslutning till näringsverksamhet gäller en byggnad eller en anordning
  • beståndsdels- och tillbehörsinskrivningar.