Mera information om samfällda skogar

En samfälld skog består av privat mark som flera fastigheter äger gemensamt. Avsikten med samfällda skogar är att bedriva hållbart skogsbruk för delägarnas väl. På dessa sidor har vi samlat basuppgifter om hur en samfälld skog bildas och administreras. Dessutom innehåller sidorna information om de lantmäteriförrättningar som anknyter till samfällda skogar.

Aktuellt

Enligt en statistik som upprättades i början av året 2016 finns det 344 samfällda skogar i Finland. Antalet samfällda skogar som grundats av investerare har ökat. Det samma gäller också samfällda skogar som grundats inom släkten.

Det nyaste inom området samfällda skogar är sådana samfällda skogar som även har olika samfund och företag som ägare (till exempel kommuner, församlingar, skogsorganisationer, staten). 

Expertnätverket koordinerar

Expertnätverket för samfällda skogar

  • koordinerar på statsnivå de ärenden som har med samfällda skogar att göra
  • effektiverar kommunikationen om samfällda skogar, samt
  • ökar växelverkan mellan dem som arbetar inom branschen samfällda skogar.

Nätverket främjar även forskning i samfällda skogar och samling av statistikuppgifter.

Till nätverket hör experter i samfällda skogar, jord- och skogsbruksministeriet, skogscentralerna, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Skogsforskningsinstitutet Metla, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Lantmäteriverket.

Tilläggsinformation fås av ägoregleringschef Kalle Konttinen tfn 040 563 6066 och ledande expert inom utvecklingen av fastighetsstruktur Antti Pajula, Finlands skogscentral, tfn 040 3140 377.

Läs mera om samfällda skogar

www.yhteismetsat.fi (Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio)

www.metsanomistus.fi/om-yhteismetsa.htm (Skogsforskningsinstitutet)

Broschyr ”En samfälld skog är bra för skogsägaren och skogen” (pdf) på svenska (Skogscentralen, Lantmäteriverket och Tapio)

Lagstiftning

Lag om samfällda skogar 109/2003 (Finlex)

Fastighetsbildningslag 554/1995 (Finlex)

Kontaktuppgifterna vid Lantmäteriverket:

kontakt person

telefon

belägenhet

allmänna ansvarsområde

Olli Mustonen

0400-902009

Kouvola

Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland, Södra Savolax,

Tavastland

Pauli Savela

040-8619011

Tammerfors

Birkaland, Tavastland, Nyland

Timo Laitinen

040-8011296

Björneborg

Satakunta, Egentliga Finland, Åland

Pirjo Alkiomaa

040-7556227

S:t Michel

Östra Finland

Mika Summala

040-8017553

Joensuu

Östra Finland

Ilkka Laakso

040-8615022

Jyväskylä

Mellersta Finland

Ilkka Muhonen

0400-175382

Kuopio

Norra Savolax

Jukka Rissanen

0400-719024

Idensalmi

Övre Savolax

Tero Laitinen

040-8017886

Seinäjoki

Södra Österbotten, Österbotten

Ossian Ahlnäs

040-8220605

Vasa

Österbotten (svenskspråkiga)

Tanja Saukko

040-4835462

Karleby

Mellersta Österbotten, Österbotten

Juhana Cajanus

040-7304165

Ylivieska

Norra Österbotten

Mikko Pekonen

0400-413662

Kouvola

Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland,
Södra Savolax, Tavastland

Jarkko Tammi

0400-193571

Kuusamo

Koillismaa, Kajanaland, Östra Lappland

Sauli Ojala

0400-168894

Rovaniemi

Lappland

 

 

 

 

Samfälda skog- och skogägoregleringspecialist

Mikko Honkanen

0400-686766

Uleåborg

Norra Finland

 

 

e-post: förnamn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi