Blanketter

Anvisningar om hur du fyller i våra blanketter finns i anslutning till blanketterna. En del av blanketterna finns i Suomi.fi-tjänsten.

Här hittar du leveransadresserna för blanketterna.

Blanketter för inskrivning 

Post till Lantmäteriverket

Blanketter för lantmäteriförrättning 

Post till Lantmäteriverket

Anmälan av uppgifter

Blanketter för köpvittne 

 Övriga blanketter

Problem med att öppna blanketter?

Kolla att du använder den nyaste versionen av Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programvaran avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Anvisningar för ärendehantering på tjänsten Suomi.fi.