Lantmäteriverkets fakturering

Lantmäteriverket behandlar och arkiverar fakturorna elektroniskt.

Elektronisk fakturering

Vår adress för elektronisk fakturering är:

  • Lantmäteriverket adress för nätfakturor/EDI-kod:003702459544
  • OpusCapita Group Ab:s förmedlarkod: 003710948874
  • Lantmäteriverket FO-nummer: 0245954-4
  • Lantmäteriverkets momsnummer är FI02459544

I fortsättningen returneras de fakturor som skickas direkt till Lantmäteriverket eller servicecentralen. Till faktureringsadressen får enbart fakturor med bilagor skickas, inte annat material. Övrigt material skickas till den adress som beställaren angett.

Fakturan ska adresseras till en av våra verksamhetsenheter: Centralen för ICT-tjänster, Geodatacentralen, Produktion eller Allmän förvaltning.

Fakturamottagaren ska alltid vara: Lantmäteriverket / Beställande enhet / Beställarens namn.

E-faktura eller direktbetalning

Du kan beställa e-faktura via din nätbank. På nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor. Välj alternativet Lantmäteriverket i förteckningen. Vid beställning av e-faktura används i regel personbeteckningen som identifikationsuppgift.

Om du inte använder nätbanken kan du ingå ett avtal om direktbetalning med din bank. I så fall skickar Lantmäteriverket ett fakturameddelande till dig per post och banken debiterar betalningen direkt från ditt konto på förfallodagen.

Du får mer information om beställning av e-faktura och avtal om direktbetalning av din bank.

Lantmäteriverket skickar även e-fakturor till företag, förutsatt att företaget har meddelat sina e-faktureringsuppgifter per e-post på kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Kontaktuppgifter för fakturering

Telefon 029 530 1135 (mån–fre kl. 9–12). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.

På andra tider kontakta oss med:

  • e-post laskutus@maanmittauslaitos.fi
  • post Lantmäteriverket/Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors
  • Webblankett