Serviceställenas besöksadresser

Nedan finns besöksadresserna till Lantmäteriverkets serviceställen och deras öppethållningstider.

Serviceställen

Helsingfors

Lantmäteriverket Helsingfors

Semaforbron 12 K (Böle förvaltningscentral)
029 530 1120 (riksomfattande)
Måndag 9.00-16.15
Tisdag 9.00-16.15
Onsdag 9.00-16.15
Torsdag 9.00-16.15
Fredag 9.00-16.15
Läs mer

Vasa

Lantmäteriverket Vasa

Wolffskavägen 35
029 530 1120 (riksomfattande)
Måndag 9.00 - 16.15
Tisdag 9.00 - 16.15
Onsdag 9.00 - 16.15
Torsdag 9.00 - 16.15
Fredag 9.00 - 16.15
Läs mer

Åbo

Lantmäteriverket Åbo

Självständighetsplan 2
029 530 1120 (riksomfattande)
Måndag 9.00 - 16.15
Tisdag 9.00 - 16.15
Onsdag 9.00 - 16.15
Torsdag 9.00 - 16.15
Fredag 9.00 - 16.15
Läs mer