Stöd för webbtjänster

Kontakta oss när du behöver hjälp eller stöd.

Fastighetsdatatjänstens kundstöd

 • Fastighetsdatatjänstens avtal
 • adressändringar
 • fakturering
 • Lösenord i Fastighetsdatatjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9 - 16.

Kundstöd för gränssnittstjänster och datatjänster

 • gränssnittstjänster
 • datatjänster
 • avtal
 • adressändringar
 • fakturering
 • lösenord

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9–16

Tekniskt stöd för Fastighetsdatatjänsten och gränssnittstjänsterna

 • problem i användningen av en applikation eller i dess funktion
 • frågor om datamaterial
 • lösenord

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8 - 16.

Kundstöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Öppettider: måndag–fredag kl. 9.00-16.00.

 • kundservice@lantmateriverket.fi
 • 029 530 1120 (kundtjänst)

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Öppettider: måndag–fredag kl. 9.00-16.00.

 • verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
 • 029 530 1119

Tekniskt stöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten (fel och störningar)

Stöd för FDS-registerföring

FDS-registerföringsapplikationen är tillgänglig måndag–fredag kl. 6–22.

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16.

 • 029 530 1197
 • sovellustuki@maanmittauslaitos.fi

Digitala datamaterial

Informationstjänster i anslutning till kart-, fastighetsgräns- och flygbildsdata samt publikationstillstånd som berör dessa datamaterial och försäljning av dem. Du kan även köpa Lantmäteriverkets datamaterial och av dessa framställda produkter hos återförsäljare.

Du kan ladda ned våra öppna data avgiftsfritt från Filtjänsten för avgiftsfria data.