Medborgarkontot är nu Suomi.fi-meddelanden

Befolkningsregistercentralen publicerar 14.12.2017 en ny tjänst för kommunikation mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Lantmäteriverket börjar använda tjänsten Meddelanden i början av år 2018. Handlingar som berör lantmäteriförrättningar skickas som brevpost fr.o.m. 14.12 tills Lantmäteriverket har tagit den nya tjänsten i bruk.

Medborgarkontots användare blir inte automatiskt användare av den nya tjänsten. Om du använder Medborgarkontot ska du identifiera dig i webbtjänsten Suomi.fi och ge ditt samtycke till elektronisk kommunikation för att kunna ta emot post från myndigheter via tjänsten.

Förrättningshandlingar som du tagit emot tidigare bevaras på Medborgarkontot fram till 30.6.2018. Vid behov ska du lagra meddelanden och bilagor någon annanstans innan tjänsten läggs ned.

Läs mer om Suomi.fi-meddelanden