Inskrivningshandbok


Inskrivningshandboken är en anvisning som är avsedd för inskrivningspersonalen. Syftet med inskrivningshandboken är att främja lagenligheten och enhetligheten i inskrivningsförfarandet.

Inskrivningshandbok (pdf)