Inskrivningshandbok

Inskrivningshandbok (pdf)

Uppdateringar av inskrivningshandboken (IH) efter 1.7.2013:

4.2.2014 IH 3.12. Skatteförvaltningens utlåtande

4.2.2014 IH 6.8.6. Villkor i JB 2:11:2 om obebyggd fastighet eller maximipris