Terrängkarta

Terrängkarta i skalan 1:50 000 är en allmän terrängkarta, som avbildar terrängen i mera allmänna drag än grundkartan. Den lämpar sig även för nöjesseglare och småbåtsturister i syfte att komplettera sjökortet med detaljer i terrängen, eftersom hela vårt havsområde finns avbildat på en serie terrängkartor i skalan 1:50 000.

Vad visas på kartan?

Terrängkartan upptar bosättningen, gårdar, vägar, åkrar, vattendrag, hyggesområden, kärr- och myrmarker, kala berg samt anger höjdförhållandena.

  • Ett kartblad täcker ett 24 km x 48 km stort område. 1 cm på kartan motsvarar 500 m i terrängen.
  • Kartorna framställs i det för GPS anpassade koordinatsystemet ETRS89 (WGS84).

Kartbladsindelningen kotrollerar du lättast på Kartplatsen för alla genom att välja den kartbladsindelning du önskar under rubriken Inställningar.

Terrängkarta i skalan 1:50 000 finns tillgänglig från hela Finland.

Terrängkarta i skalan 1:50 000 finns tillgänglig endast som vikt karta.