Bruksanvisning

Användargränssnitt

Huvudkartan

Kartans skalnivå visas uppe till vänster i huvudkartfönstret och motsvarande skalsticka nere till vänster. Skalnivån är bara ungefärlig, eftersom den verkliga skalan beror av bildskärmens och skrivarens egenskaper. Den verkliga skalan kan du alltid kontrollera med hjälp av skalstickan.

Med navigeringspilarna runt kartan kan du flytta kartfönstret över kartan i pilens riktning. Du kan också flytta på kartan med kartverktygen (lodräta knappraden) och genom att klicka en punkt på den lilla positioneringskartan.

När du klickar på Lantmäteriverkets logotyp uppe till höger återgår applikationen till startläget.

Positioneringskartan

På positioneringskartan (lilla kartan över Finland) kan du klicka det ställe som du vill ska visas i huvudkartfönstret. På positioneringskartan indikeras huvudkartans läge av en röd rektangel vid små skalor och av en vit cirkel vid stora.

Skalnivåbalken

Skalnivåbalken finns mellan huvudkartfönstret och positioneringskartan. Det mörka fältet på skalnivåbalken anger den skalnivå som för tillfället används i huvudkartfönstret. När du håller muspekaren över ett fält på skalnivåbalken visas skalan som svarar mot fältet i ett skärmtips.

Du ändrar skalnivå genom att på skalnivåbalken klicka ett nytt fält eller klicka på balkens plus- och minusknappar. Kartan i huvudkartfönstret uppdateras då automatiskt till vald skalnivå.

Skalsträcka och skalnivå

I kartfönstrets nedre vänstra hörn visas skalsträckan och skalnivåns nummer. I tjänsten används WMS-datamaterial vilkas pixelstorlekar följer Statsförvaltningens rekommendation (JHS) 180. Dessa kartmaterial har inte producerats med tanke på några nominalskalor och de beräknade skalorna skulle vara ojämna tal, t.ex. 1:32 768. "Nivå N" i det övre hörnet motsvarar en av resolutionsnivå-erna enligt JHS-180.

Terrängkarta, flygbild eller bakgrundskarta

I huvudkartfönstret visas grundkartan, men du kan också välja bakgrundskartor. Flygbilder är tillgängliga endast på nivåerna 10–14.

Du kan välja mellan följande skalnivåer och datamaterial:

NivåEn pixel motsvaras i terrängen avTerrängkartaBakgrundskarta
Flygbild
140,5 m x 0,5 mGrundkarta, rasterBakgrundskarta raster 1:5 000Flygbild
131 m x 1 mGrundkarta, rasterBakgrundskarta raster 1:5 000Flygbild
122 m x 2 mGrundkarta, rasterBakgrundskarta raster 1:10 000Flygbild
114 m x 4 mTerrängkarta raster 1:50 000Bakgrundskarta raster 1:20 000Flygbild
108 m x 8 mTerrängkarta raster 1:100 000Bakgrundskarta raster 1:40 000Flygbild
916 m x 16 mTerrängkarta raster 1:100 000Bakgrundskarta raster 1:80 000-
832 m x 32 mTerrängkarta raster 1:250 000Bakgrundskarta raster 1:160 000-
764 m x 64 mTerrängkarta raster 1:500 000Bakgrundskarta raster 1:320 000-
6128 m x 128 mGeneralkarta raster 1:1 milj.Bakgrundskarta raster 1:800 000-
5256 m x 256 mGeneralkarta raster 1:2 miljBakgrundskarta raster 1:2 milj.-
4512 m x 512 mGeneralkarta raster 1:2 miljBakgrundskarta raster 1:4 milj.-
31024 m x 1024 mGeneralkarta raster 1:4 milj.Bakgrundskarta raster 1:4 milj.-
22048 x 2048 mGeneralkarta raster 1:8 milj.Bakgrundskarta raster 1:8 milj.-

 Koordinater

Koordinaterna för kartvyns mittpunkt visas under Lantmäteriverkets logotyp. Ovanför koordinaterna visas det koordinatsystem som används.

Om inställningarna inte har ändrats anges kartorna i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinatsystemet som används kan ändras på fliken Inställningar.


 

Kartverktyg

Kartverktygen är den lodräta knappraden nedanför skalnivåbalken. Aktivera verktyget genom att klicka knappen som då färgas blå. Klicka på huvudkartan så utförs den funktion som motsvarar verktyget. Litet annorlunda fungerar verktyget "Töm" som tömmer huvudkartan direkt när du klickar knappen och funktionerna "Skriv ut" och "Hjälp" som öppnar ett nytt fönster när du klickar knappen.

Förstora

Kartan förstoras till nästa skalnivå uppåt och centreras kring den punkt du klickar.

Förminska

Kartan förminskas till nästa skalnivå nedåt och centreras kring den punkt du klickar.

Flytta

Kartan centreras kring den punkt du klickar. Skalan ändras inte.

Närmaste adress

När du klickar en punkt i huvudkartfönstret visas den närmaste adressen om adresser hittas inom 2 km radie från den klickade punkten.

Adressens namn visas om möjligt på användargränssnittets språk, annars på det andra inhemska språket. Adressökningen baserar sig på ett adressmaterial som härletts ur Terrängdatabasen. Adressen i materialet är en beräknad adress som hör ihop med väglinjen, det är alltså inte en officiell byggnads- eller fastighetsadress.

Mät sträcka

Visar avståndet mellan punkterna du klickar. Du kan vid behov flytta kartan när du klickat första punkten, mätningen avbryts inte. När du klickar andra punkten mäts avståndet. Klicka "Töm" för att avbryta mätningen.

För att funktionen ska fungera på rätt sätt ska webbläsarens zoomning vara 100 %. 

Töm

Tömmer huvudkartfönstret på alla lägesobjekt, såsom mätta sträckor eller hämtade adressdata. Dessutom avbryts avståndsmätningen.

Skriv ut

Skriver ut huvudkartfönstrets kartbild på skrivare. Alla objekt som visas på kartan vid utskriftstillfället skrivs också ut, såsom hämtade adresser och mätta sträckor. Kartbilden kan inte förstoras. Utskrift är tillåten bara för privat bruk.

Hjälp

Öppnar bruksanvisningarna i ett separat webbläsarfönster.

Sök karta

Med adress

Skriv adressen i textrutan "Adress". Du kan skriva ut hela adressen eller en del av den (ge minst tre bokstäver och trunkera med *). Eventuella husnummer avskiljer du från gatunamnet med mellanslag. Ange kommunen i textrutan "Kommun", annars utförs sökningen på hela landet. Också kommunnamnet kan du ge trunkerat (minst tre bokstäver och trunkera med *).

Sökresultatet visas i en lista där du kan markera en eller flera träffar (håll ned CTRL-knappen medan du klickar träffarna) att visas på kartan. När du klickar "Visa valda på kartan" visas de markerade adresserna på kartan i sådan skala att de alla ryms i kartfönstret.

Adressökningen baserar sig på ett adressmaterial som härletts ur Terrängdatabasen. En adress i materialet är den kalkylerade adressen för en adresslinje, dvs. inte den officiella adressen för en byggnad eller fastighet.

Med ortnamn

Skriv ortnamnet i textrutan "Sökord". Du kan skriva ut hela ortnamnet eller trunkera det. Om du inte anger hela ortnamnet ska du skriva * i slutet eller i början av namnet. Ange kommunen i textrutan "Kommun", annars utförs sökningen på hela landet. Också kommunnamnet kan du ge trunkerat (minst tre bokstäver och trunkera med *).

Sökresultatet visas i en lista där du kan markera en eller flera träffar (håll ned CTRL-knappen medan du klickar träffarna) att visas på kartan. När du klickar "Visa valda på kartan" visas de markerade ortnamnen på kartan i sådan skala att de alla ryms i kartfönstret.

Ortnamnssökningen baserar sig på ett adressmaterial som härletts ur Terrängdatabasen.

Med kartnummer

Skriv kartbladets nummer i textrutan "Kartbladets nummer" på följande sätt:

 • TM35-bladindelning: enligt skalan, t.ex. M4, M41, M413, M4133, M4133A, M4133A1 (minst en siffra och en bokstav ska ges).
 • Generalbladsindelning: enligt skalan, t.ex. 21, 213, 2133, 21330, 213304, 213304A, 213304A1 (minst två siffror ska ges).

Med koordinater

Skriv koordinaterna i koordinatfälten och välj i listrutan "Koordinatsystem" det koordinatsystem du anger koordinaterna i. Alternativen är följande:

 • ETRS-TM35FIN-plankoordinater
 • ETRS-TM34-plankoordinater
 • ETRS-TM35-plankoordinater
 • ETRS-TM36-plankoordinater
 • ETRS-GKn-plankoordinater
 • ETRS89 geografiska (~WGS84)

Ortogonala koordinater ska anges i meter, delar av meter avskiljs med komma eller punkt. Geografiska koordinater anges i enbart grader, i grader och minuter eller i grader, minuter och sekunder. Som decimalskiljetecken kan du använda komma eller punkt.

Exempel:

 • 60.721967
 • 60°43.318'
 • 60°43'19.08''

Gradtecknet kan ersättas med bokstaven d: 60d43.318', eller med mellanslag 60 43.318'.

Skriv plankoordinatsystemets nordliga koordinat eller den geografiska koordinatens latitud (nordliga bredd) i textrutan "N / lat" och den ostliga koordinaten eller den geografiska koordinatens longitud (ostliga längd) i textrutan "E / lon".

Koordinaterna ska överensstämma med det valda koordinatsystemet.

Skapa länk

Ta i huvudkartfönstret först fram det läge du vill länka. Klicka därpå "Ange läge" och klicka önskat läge på kartan. I textrutan "Kartlänkens text" skriver du texten du vill ska visas på kartan. Klicka "Klar" för att skapa länken. Kopiera länken i datorns minne och sänd den med e-post till en vän eller lägg den som länk på din webbplats. E-posten kan bryta av länken vid radbyte så att länken inte fungerar då man klickar på den. Kopiera då hela länken och klistra den i webbläsarens adressfält.

Klicka på länken för att komma till Kartplatsen. Där får du se en karta som visar den punkt du klickat på och den text du skrivit. Punkten och texten finns kvar på kartan även om du flyttar på den eller ändrar skalan. Klicka verktyget ”Töm” för att ta bort länken.

Omvandla koordinater

Skriv koordinaterna i koordinatrutorna och välj i listrutan "Utgångskoordinatsystem" det koordinatsystem du anger koordinaterna i. Alternativen är:

 • ETRS-TM35FIN-plankoordinater
 • ETRS-TM34-plankoordinater
 • ETRS-TM35-plankoordinater
 • ETRS-TM36-plankoordinater
 • ETRS-GKn-plankoordinater
 • ETRS89 geografiska (~WGS84)
 • KKS grundkoordinatsystem
 • KKS enhetskoordinatsystem
 • KKS geografiska

Ortogonala koordinater anges i meter, delar av meter avskiljas med komma eller punkt. Geografiska koordinater kan anges i enbart grader, i grader och minuter eller i grader, minuter och sekunder. Komma eller punkt kan användas som skiljetecken.

Exempel:

 • 60.721967
 • 60°43.318'
 • 60°43'19.08''

Gradtecknet kan ersättas med bokstaven d: 60d43.318' eller med mellanslag 60 43.318' .

Skriv plankoordinatsystemets nordliga koordinat eller den geografiska koordinatens latitud (nordliga bredd) i textrutan "N / lat" och den ostliga koordinaten eller den geografiska koordinatens longitud (ostliga längd) i textrutan "E / lon".

Koordinaterna ska överensstämma med det valda koordinatsystemet. De geografiska koordinaterna i ETRS89 sammanfaller med koordinaterna i WGS84 med mindre än en meters noggrannhet. De kan användas som WGS84 koordinater för navigationsändamål.

Funktionen "Omvandla koordinater" omräknar koordinaterna till alla ovan nämnda koordinatsystem. I ett separat fönster visas omräkningens resultat och kartbladet på vilket punkten ligger.

Med knappen "Visa på kartan" får du i kartfönstret fram kartan där den klickade punkten ligger och punktens koordinater skrivs ut på kartan.

Beställ kartprodukt

Tryckt karta

Hämta först den kartvy du önskar till kartfönstret med kartverktygen. Välj kartbladsindelning, antingen Grundkarta 1:20 000 / 1:25 000 eller Terrängkarta 1:50 000. Klicka "Visa" knappen för att få fram kartbladsindelningen på kartan. För grundkartans del visas bladindelningarna 1:20 000 och 1:25 000 samtidigt. 1:20 000 är utmärkt med rött och 1:25 000 med blått. "Göm" knappen gömmer kartbladsindelningen.

Då kartbladsindelningen du valt syns på rutan tryck på pilen bredvid "Välj kartblad" och klicka på kartbladet du vill beställa på kartan. Tjänsten meddelar de valda kartbladen. Kartbladets nummer visas i rött för grundkartor i skalan 1:20 000 och i blått för 1:25 000. Utöver kartbladets nummer meddelas tryckår och kartans koordinatsystem.

Klicka "Lägg i kundkorgen" för att beställa kartorna. Upprepa proceduren om du vill beställa flera kartor. Nere på sidan syns antalet produkter i köpkorgen samt beställningens värde. Klicka länken "Kundkorg" för att komma vidare i beställningsproceduren.

Vissa kartor kan täcka ett större område än normalt (s.k. kombinerade blad). Priset är dock det samma.

Prisinformation 

Utskrift

Bekanta dig med modellutskrifterna som du hittar nedan under rubriken 'Modellutskrifter'. Utskrifterna görs på väderbeständig plast eller på väderbeständigt tyg. Väderbeständigt tyg kan vikas och är lämplig för användning i terrängen. Väderbeständig plast är bäst som väggkarta. I utskrifterna märks koordinaterna ut med koordinatkryss, inte koordinatlinjer.

Välj först det område, av vilket du vill ta en utskrift. Med funktionen 'Val av område' visas områdets mittpunkt på kartan. Välj utskriftens skala och utskriftsarea. Tryck på 'Välj'. Nu visar kartan det område som är valt för att skrivas ut. Du kan ännu ändra på ditt val. Genom att klicka på kartan ändras det valda områdets mittpunkt. Du kan studera närmare avgränsningen av det valda området genom att förstora kartan med kartverktyg. Tryck på 'Fortsätt' när avgränsningen är klar.

Utskriftsarea och motsvarande yta i terrängen:

Utskriftsarea/skala1:10 0001:15 0001:20 0001:25 000
Grundkarta 500 x 500 mm5,0 x 5,0 km7,5 x 7,5 km10,0 x 10,0 km12,5 x 12,5 km
format A1 (stående) 800 x 505 mm8,0 x 5,1 km12,0 x 7,6 km16,0 x 10,1 km20,0 x 12,6 km
format A1 (liggande) 550 x 750 mm5,5 x 7,5 km8,3 x 11,3 km11,0 x 15,0 km13,8 x 18,8 km

I textrutan "Utskriftens rubrik" skriver du en rubrik för utskriften. Du kan också lämna rutan tom. Du kan välja om du vill ha fastighetsgränserna utritade på utskriften eller enbart terrängdata. Av fastighetsgränserna ritas endast gränserna ut. Av fastighetsbeteckningarna skrivs bara de s.k. stora beteckningarna ut. En del beteckningar lämnas bort för att utskriften inte ska bli svårläst.

PDF-filer sänds på CD-skiva med post. Klicka "Lägg i kundkorgen" så läggs produkten i kundkorgen och du kommer till nästa fönster. Där klickar du "I kundkorgen är ..." så kommer du till fönstret kundkorgen, där du ger kompletterande uppgifter och avslutar beställningen. Om du vill annullera beställningen klickar du i fönstret kundkorgen länken "ta bort".

Prisinformation

Modellutskrifter (pdf)

Observera att utskriftsytan är mindre än pappersstorleken, eftersom papperet alltid har marginaler.

1:10 000 terrängdata och fastighetsgränser
1:15 000 terrängdata och fastighetsgränser
1:20 000 terrängdata
1:25 000 terrängdata

Av fastighetsgränserna ritas enbart gränserna ut, men inte råmärken. Av fastighetsbeteckningarna skrivs bara de två sista numren (det s.k. registernumret) ut och av dem bara de som ryms väl på kartan.

Teckenförklaring för kartutskrifter (pdf) 

Kundkorg

Kontrollera produkterna du valt och tillägg extra exemplar om du önskar. Det nya priset får du genom att klicka "Beräkna". Klicka "Fortsätt" för att komma till beställningens sista steg. Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka "Beställ". Orderbekräftelsen får du per e-post. Om något är oklart i din order eller du vill annullera den i efterhand, kontakta kartlagret med e-post: karttavarasto(at)maanmittauslaitos.fi.

Inställningar

Inställningarna gäller under en aktuell session och sparas inte. I inställningarna kan du välja vilka objekt som visas på kartbottnen, huvudkartfönstrets storlek och kartans kartans färger samt koordinatsystemet som används. Aktivera inställningarna genom att klicka "Använd". Klickar du på Kartplatsens logo i övre högra hörnet återställs grundinställningarna och du kommer tillbaka till Kartplatsens ingångssida.

Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar

Du får fram fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar genom att kryssa för ”Fastighetsindelning” under rubriken ”Visa objekten på kartan”. Klicka på ”Använd” som finns i slutet av listan. Lägg märke till att fastighetsgränserna och fastighetsbeteckningarna blir synligare om du zoomar in. Om du vill att gränserna och beteckningarna på kartan syns tydligare, välj ”Ljusare” under rubriken ”Kartans färger” och klicka på ”Använd” i slutet av listan.

Respons

Här du kan ge dina synpunkter på Kartplatsens material eller fråga supporten till råds i frågor som gäller användningen.

Respons på materialet

Respons som gäller materialet ska alltid åtföljas av en länk till det ställe du avser. Välj först den karta saken gäller och klicka sedan knappen "Ange läge". Klicka läget på kartan och skriv ditt meddelande i textrutan. Vill du ha svar, markera "Jag vill att man kontaktar mig" och ge också din e-postadress. Annars vidarebefordrar vi bara ditt meddelande till den som ansvarar för materialet.

Rättelser av fel visas inte direkt på Kartplatsen. De noggrannaste kartmaterialen uppdateras en gång i veckan från Terrängdatabasen. Adressmaterialen uppdateras fyra gånger om året. Materialen underhålls dock fortlöpande. All respons beaktas.

Support

Frågor till supporten sänder du med e-post på en blankett och vi svarar likaså per e-post.