Arkiverade kartor

Lantmäteriverkets arkiv

Lantmäteriverkets arkiv finns i Jyväskylä i samband med landskapsarkivet. Arkivet påbörjade sin verksamhet år 2005, då de lantmäteriarkiv som fanns runtom i Finland flyttades till Mellersta Finland.

I Lantmäteriverkets arkiv finns kartor och dokument som gjorts upp under lantmäteriförrättningar alltifrån 1750-talet. I arkivet finns över en halv miljon olika förrättningskartor och ca sex hyllkilometer förrättningsdokument. I arkivet finns dessutom de tryckta kartor som Lantmäteriverket producerat under självständighetstiden.

Det elektroniska arkivet är redan i bruk

Lantmäteriförrättningarna digitaliseras nuförtiden i arkivhanteringssystemet Arkki. I det elektroniska arkivet finns allt arkivmaterial som kommit till vid lantmäteriförrättningar efter år 2004. Dessutom skannar man även hela tiden in äldre material i systemet.

Det elektroniska arkivet kan användas vid Lantmäteriverkets kundservice. Om det material man behöver ännu inte finns i det elektroniska arkivet, har Lantmäteriverket också ett mikrofilmarkiv över det egna området. Det elektroniska lantmäteriarkivet kan från och med februari 2008 användas via FDS-webbinformationstjänsten. Inom den närmaste framtiden blir det även möjligt att ta del av det elektroniska arkivets kartor på Lantmäteriverkets Internetsidor.