Mera information om Kartplatsen

Via tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Kartor från hela Finland är tillgängliga och du kan söka med bl.a. ortnamn och koordinater. Du kan även välja flygbilder som bakgrundsmaterial i noggrannare skalor. Noggrannare skalor visar även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Förutom kartsökning kan du göra mycket annat via tjänsten. Med hjälp av funktionen Omvandla koordinater kan du byta ut koordinatsystemet som visas på kartan. Med funktionen Skapa länk kan du t.ex. skicka läget på din sommarstuga till en bekant. Länken som skickas per e-post visar var objektet du valt finns på kartan.

Via tjänsten kan du även beställa olika slags tryckta kartprodukter. Förutom terräng- och grundkartor kan du även beställa en kartutskrift. Du kan själv välja området som visas på utskriften, utskriftens storlek och skala. Utskriften är oberoende av kartbladsindelningen.

Kartplatsen för alla är avsedd för privatpersoner. Den är öppen för alla och gratis, och kräver inte registrering som användare.