[no-lexicon]

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

[/no-lexicon]

I webbtjänsten kan du överlåta en egen fastighet, ansöka om inteckning på den eller ansöka om överföring av elektronisk inteckning.

 Ett utkast till köpet, gåvan eller annan överlåtelse (t.ex. byte) upprättas i tjänsten, delas mellan parterna för bearbetning och slutligen för godkännande. Efter det blir lagfarten automatiskt anhängig.

 Antingen ett skriftligt eller ett elektroniskt pantbrev ges över inteckningen.

Ärendet förutsätter att behövliga uppgifter finns i elektroniska myndighetsregister såsom befolkningsdatasystemet.

För användningen av tjänsten behövs nätbankkoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Bra att veta om användningen av tjänsten

I webbtjänsten kan du inte sälja mer än ett objekt med en överlåtelsehandling eller genomföra arvsskiften eller ingå arrendeavtal.

 

Du kan ansöka om inteckning även innan lagfarten har beviljats, om köpet eller annat avtal om överföring av äganderätt till fastighet har gjorts i webbtjänsten.

 

I det elektroniska pantbrevet ska du alltid uppge en mottagare av pantbrevet.

 

Utöver minimikraven enligt lagen kan du lägga till egna avtalsvillkor i överlåtelsehandlingen.

 

Du ska betala lagfarten med faktura först efter att lagfarten beviljats. Ansökan om inteckning, registerutdrag och bevis betalas i webbtjänsten.

 

En bank eller annat ombud kan medverka i processen.

 

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Tekniskt stöd

Tjänstens tekniska stöd (fel och störningar)

Kontakt per e-post

Kundstöd och rådgivning:

Kontakt per telefon

Kundstöd och rådgivning:

029 530 1120
må-fr kl. 9–16.15