[no-lexicon]

Lagfartsbevis

[/no-lexicon]

Du kan beställa lagfartsbevis för fastighet eller outbrutet område. Av lagfartsbeviset framgår den senast beviljade lagfarten för registerenheten.

Lagfartsuppgifterna inkluderar bl.a. lagfartens datum och ärendenummer, ägarandel, uppgifter om den som erhållit lagfart samt åtkomstuppgifter (t.ex. arv eller köp). Därtill finns basuppgifter om registerenheten, bl.a. fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal.

Uppskattad behandlingstid: 
3 dagar

När du behöver ett lagfartsbevis

Ta reda på gällande beteckning för fastigheten eller det outbrutna området.

Beställa lagfartsbevis från kundservice. Vid beställning meddela om du vill ha beviset som pdf-fil per e-post eller på papper per post.

Ytterligare information 

Webblankett

Kontakta oss med vår webblankett.

Kontakt per e-post

Kontakt per telefon

029 530 1120
må-fr kl. 9–16.15