Information tjänster

Geodata centralens bibliotek och arkiv har sin egen unika särskilda roll som depositarie av oersättlig mätningsmaterial och institutets forskningsområdets publikationer och fotografier. Detta naturvetenskapliga specialbibliotek har fortsatt sin verksamhet som mångsidig stödservice för nutida forskning – som grund en omfattande och hög kvalificerad litteratur i geodesi, geoinformatik, fotogrammetri, kartografi, fjärranalys, navigation, astronomi och geofysik.