Publiceringsrättigheter

Fastighetsgränsmaterial

Lantmäteriverket och de kommuner som för fastighetsregister har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till fastighetsgränsmaterial i fastighetsdatasystemet.

Ansök om utgivningsrätt till fastighetsgränsmaterial hos Lantmäteriverket när du vill:

  • kopiera, trycka eller skanna fastighetsgränsmaterial
  • använda fastighetsgränsmaterial som sådant eller som en del i egen produktion
  • använda fastighetsgränsmaterial i kartor, publikationer, böcker, broschyrer, tidningar, reklam, på Internet eller för andra liknande ändamål.

Tryckta kartor och utskrifter

Lantmäteriverket har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till utskrifter som framställs ur Terrängdatabasen / fastighetsregistret.

Ansök om utgivningsrätt hos Lantmäteriverket när du vill:

  • kopiera tryckta kartor eller kartutskrifter
  • publicera kopior av tryckta kartor eller kartutskrifter
  • publicera kopior av tryckta kartor eller kartutskrifter på Internet.

Webbtjänster

Utgivning av registeruppgifter som har tagits fram på en karta via Fastighetsdatatjänsten kräver utgivningsrätt som beviljas av Lantmäteriverket. Utgivning utan registeruppgifter av kartor som har tagits fram via denna tjänst är inte tillåten.

Kopierings- eller utgivningsrätt beviljas inte till kartor och flygbilder på Kartplatsen.

I regel ges tillstånd

I regel beviljas tillstånd, men Lantmäteriverket uppbär en avgift för utgivningsrätten till publisering av fastighetsdata. Avgiftens storlek beror på vad produkten kommer att användas till samt antalet kopior eller upplagans storlek.

Så här ansöker du om utgivningsrätt

Kontakta via e-post: kundservice@lantmateriverket.fi eller Lantmäteriverkets kundserviceställen. 

Avgiftsfria material

Det är tillåtet att kopiera, publicera och förmedla vidare Lantmäteriverkets öppna digitala terrängdatamaterial, baskartor för statistik och avgiftsfria digitala bakgrundskartor om materialets ursprungskälla anges exempelvis så här: baskarta: Bakgrundskarta raster (c) Lantmäteriverket 1/2014 (materialets anskaffningsår och anskaffningsmånad)