Publikationer

Ta en titt på Lantmäteriverkets broschyrer, tidningar och andra publikationer.

Lantmäteriverket ger ut tre tidningar: Positio som är en facktidskrift om geodata, kundtidningen Tietoa maasta i vilken även ingår en svensk spalt, Fakta om landet samt personaltidningen Viisari.

Lantmäteriverkets publikationsserie omfattar anvisningar och forskningsrapporter. Mindre omfattande utredningar publiceras i serien Selvityksiä (sv. Utredningar). Publikationerna ges ut i pdf-format, vissa av publikationerna i publikationsserien är även tillgängliga som trycksaker.

Årligen publicerar Lantmäteriverket statistik om sin verksamhet och om insamlade datamaterial. Lantmäteriverkets statistiska publikationer är Köpeskillingsstatistik över fastigheter, Finlands areal kommunvis och Lantmäteriverkets årsstatistik.