Uutiset

03.09.2014
Det osäkra läget i ekonomin märks även i fastighetshandeln enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter för första halvan av år 2014. Antalet köp av obebyggda tomter för egnahemshus och sommarstugor har sjunkit kraftigt i flera års tid. "Priset på sommarstugor har sjunkit något...
Lue
14.08.2014
Lantmäteriverket avstår från att lagra tryckta ovikta kartor under år 2014 och donerar dem för återanvändningsändamål. Alla samfund, företag, konstnärer och pysselentusiaster kan nu delta i tävlingen ”Kartat kiertoon”.
Lue
12.08.2014
Direktörerna för det nya Lantmäteriverkets 2015 verksamhetsenheter, resultatenheter och avdelningar har valts. Från och med 1.1.2015 kommer Lantmäteriverket (LMV) att ha 10 nya direktörer när Geodetiska institutet och ICT-utvecklingsuppgifterna vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) förenas med Lantmäteriverket.
Lue
27.06.2014
Republikens president stadfäste i dag lagen om sammanslagning av Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals funktioner till Lantmäteriverket vid ingången av år 2015.
Lue
16.06.2014
Öppethållningstiderna för Lantmäteriverkets kundserviceställen har ändrats. Alla serviceställen öppnar först klockan 9.00 och en del av dem håller öppet endast tre dagar i veckan.
Lue
09.06.2014
Startsidan för Lantmäteriverkets webbplats förnyas 10.6.2014. Avsikten med denna förnyelse är att lyfta fram de mest efterfrågade tjänsterna och ge mera information om dessa tjänster än tidigare. Den nya startsidan har planerats särskilt med tanke på dem som kontaktar Lantmäteriverket för första gången.
Lue
05.06.2014
Öppethållningstiderna för Lantmäteriverkets kundserviceställen ändras från och med 16.6.2014. Alla serviceställen öppnar först klockan 9.00 och en del av dem håller öppet endast tre dagar i veckan.
Lue
28.05.2014
Lantmäteriverket och Trafikverket klarlägger fastighetsgränserna mellan järnvägsområdena i statens järnvägsnät och markägarnas fastigheter invid järnvägen. Gränserna är ställvis oklara, eftersom bara en del av banavsnittens gränsmärken har justerats sedan sekelskiftet 1800/1900 då utbyggandet av bannätet pågick som intensivast.
Lue
16.05.2014
Lantmäteriverket har öppnat en ny avgiftsfri karttjänst för myndighetsbruk. I Karttjänsten för statsförvaltningen kan myndigheter upprätta sådana kartvyer som de behöver och publicera dem på sina egna webbplatser. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla myndigheter inom den offentliga förvaltningen.
Lue
15.04.2014
Lantmäteriverket, Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) ICT-tjänster slås samman för att bilda det nya Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Lagförslaget om detta har överlämnats till riksdagen för behandling.
Lue
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista