Nyheter

28.11.2016
3D-punktmolnstekniken skapar för människor så att säga ett sjunde sinne som förmedlar tredimensionell information om omgivningen och förändringar i den.
12.10.2016
Lantmäteriverket provanvände drönare, det vill säga obemannade luftfarkoster onsdagen 12 oktober i Fiskars i Raseborg.
06.10.2016
Planen innebär att sådana kommuner där det finns ett serviceställe vars öppettider skulle ändras ges tillfälle att bli hörda.
05.10.2016
Den nya Kartplatsen är smidigare att använda och fungerar bra även mobilt
30.09.2016
Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla?
29.09.2016
Under början av år 2016 har totalt 4 330 hektar skogslägenheter anslutits till gamla samfällda skogar.
22.09.2016
DroneFinlands obemannade luftfarkoster (s.k. drönare) har samlat in mycket fjärranalysdata under sommaren. Sammanlagt gjordes mer än 100 flygningar och 60 monitoreringsflygningar för jordbrukets behov.
15.09.2016
Finansieringen för ägoregleringar minskar och verksamheten måste anpassas till resurserna. Det finns fortfarande ett stort behov av ägoregleringar.
12.09.2016
Vid en inlösningsförrättning fattas beslut om områden och rättigheter som behövs för ett projekt och de ersättningsfrågor som projektet ger upphov till.
31.08.2016
Lantmäteriverkets prislista har uppdaterats. Ändringarna träder i kraft 1.9.2016.

Sidor

Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista