Nyheter

16.02.2017
Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter har förnyats. Den statistik som tidigare publicerats två gånger om året finns nu tillgängliga nästan i realtid och till och med på postnummernivå. Statistiken kan utnyttjas på två sätt: genom data via gränssnittstjänsten eller genom att...
16.02.2017
Finlands dyraste egnahemshus finns i Esbo, där medianpriset vid förra årets fastighetsköp var 470 000 euro (en ökning med 5 % jämfört med året innan). I Helsingfors kostade ett egnahemshus i medeltal 405 000 euro (+12 %), i Vanda 318 000 euro (+/−0 %), i Tammerfors 269 000 euro (+9 %), i Åbo 234...
06.02.2017
Skicka ansökningar gällande lagfart, inteckning eller särskild rättighet i första hand per e-post till inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi .
16.01.2017
Öppettiderna för Lantmäteriverkets kundserviceställen har ändrats fr.o.m. 16.1.2017.
09.01.2017
Lantmäteriverket erbjuder många lediga sommarjobb runt om i Finland. Ansökningstiden går ut den 27 januari.
09.01.2017
Uppgifter om fastighetsindelning, fastighetsbeteckningar och råmärken blev en del av Lantmäteriverkets öppna och avgiftsfria datamaterial 1.1.2017.
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista