Nyheter

19.11.2015
Postens strejk inverkar även på Lantmäteriverkets försändelser.
16.11.2015
Omfattningen och lönsamheten i Lantmäteriverkets nät av serviceställen utreds under de följande sex månaderna.
13.11.2015
Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket har tillsammans utvecklat datasystem för förvaltningen av jordbruksstöd.
30.10.2015
GIS-Expo, det största evenemanget för fackmän i geodatabranschen samlar ihop applikationsleverantörer, tjänsteproducenter samt dataproducenter och användare av geografisk information.
27.10.2015
Vår kundservice tar i bruk ett nytt datasystem fr.o.m. 28.10.2015. Ibruktagandet av systemet kan orsaka tillfälliga fördröjningar i kundservicen.
26.10.2015
Lantmätare och språkvetare har samarbetat länge för att få ortnamn på kartan.
20.10.2015
Hedersdoktorsgraden är enligt Juha Hyyppä också ett tecken på hur man i Sverige värdesätter vetenskap och forskning.
19.10.2015
Irma Lähetkangas har valts till överdirektör för Produktion vid Lantmäteriverket fr.o.m. 1.3.2016.
15.10.2015
Lantmäteriverket deltog i Klarspråkskampanjens tävling för den mest inspirerande framgångsberättelsen.
05.10.2015
Projektet är en kombination av lantmäteriteknik, robotteknik och automation samt nya kalkylmetoder inom datatekniken.

Sidor

Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista