Uutiset

27.08.2015
Antalet köp av egnahemshus ökade med 8 procent jämfört med första halvan av året innan, men försäljningen av obebyggda egnahemshustomter sackar. Lantmäteriverket har sammanställt statistik som gäller fastighetsköp under första halvåret och som baserar sig på uppgifterna i köpeskillingsregistret över fastigheter.
Lue
16.06.2015
Vid Lantmäteriverket har man under de senaste åren speciellt uppmärksammat säkerheten. Avsikten är att säkerheten ska upplevas som en del av det dagliga arbetet, inte en separat verksamhet.
Lue
15.06.2015
Nationalbibliotekets Finto-tesaurus- och ontologiservice har kompletterats med en vokabulär för geografisk information. Med hjälp av Finto-service är det allt lättare att hitta även geografisk information.
Lue
02.06.2015
Om du är personkund hos Lantmäteriverket kan du få lantmäteriförrättningshandlingarna i elektronisk form via ditt personliga Medborgarkonto. Lantmäteriverket började använda denna tjänst i slutet av maj.
Lue
05.05.2015
Lantmäteriverket publicerade för första gången en beskrivning av dess samhällsansvar. Inom statsförvaltningens organisationer är samhällsansvarsrapporter ännu sällsynta. Lantmäteriverkets ansvarstagande omfattar en öppen och etisk verksamhet, respekt för intressentgrupper, iakttagande av lagar och...
Lue
11.03.2015
Förra året användes 8,1 miljarder euro för fastighetsköp, vilket är snudd på lika mycket som år 2009, toppåret under 2000-talet. Lantmäteriverket har sammanställt statistik som gäller fastighetsköp förra året och som baserar sig på uppgifterna i köpeskillingsregistret över fastigheter .
Lue
24.02.2015
WWF (Världsnaturfonden) beviljade Lantmäteriverkets serviceställe i Böle, Helsingfors rätten att använda Green Office-märket. Systemet Green Office är en inledning till Lantmäteriverkets systematiska verksamhet för att främja en effektivare och trivsammare arbetsmiljö.
Lue
21.01.2015
Lantmäteriverket föreslår ändringar i lagstiftningen för att underlätta förvaltningen av exempelvis byggnadskomplex inom städernas centrumområden. Målet är att år 2017 skulle ett affärscentrum kunna bestå av separata fastigheter ovanför och under markytan.
Lue
08.01.2015
Lantmäteriverkets avgifter ändrades 1.1.2015. De mest betydande ändringarna är höjningarna av de priser som tas ut för inskrivningsärenden som berör fastigheter. Genom att använda Webbtjänsten för fastighetshandel kan du betala lägre myndighetsavgifter för ett fastighetsköp.
Lue
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista