Uutiset

21.01.2015
Lantmäteriverket föreslår ändringar i lagstiftningen för att underlätta förvaltningen av exempelvis byggnadskomplex inom städernas centrumområden. Målet är att år 2017 skulle ett affärscentrum kunna bestå av separata fastigheter ovanför och under markytan.
Lue
20.01.2015
Lantmäteriverkest serviceställe i Helsingfors håller öppet torsdagen 22.1.2015 undantagsvis endast kl. 9–13.
Lue
08.01.2015
Lantmäteriverkets avgifter ändrades 1.1.2015. De mest betydande ändringarna är höjningarna av de priser som tas ut för inskrivningsärenden som berör fastigheter. Genom att använda Webbtjänsten för fastighetshandel kan du betala lägre myndighetsavgifter för ett fastighetsköp.
Lue
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista