Nyheter

03.02.2016
Registret kommer att möjliggöra en elektronisk överföring av ägandet av bostadsaktier och elektronisk pantsättning samt mångsidiga informationstjänster som berör bostäder och bostadsaktiebolag.
28.01.2016
Lantmäteriverket har inlett ett projekt där uppgifterna om enskilda vägar uppdateras i fastighetsregistret.
18.01.2016
I fjol bildades 42 helt nya samfällda skogar.
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista