Nyheter

22.09.2016
DroneFinlands obemannade luftfarkoster (s.k. drönare) har samlat in mycket fjärranalysdata under sommaren. Sammanlagt gjordes mer än 100 flygningar och 60 monitoreringsflygningar för jordbrukets behov.
15.09.2016
Finansieringen för ägoregleringar minskar och verksamheten måste anpassas till resurserna. Det finns fortfarande ett stort behov av ägoregleringar.
12.09.2016
Vid en inlösningsförrättning fattas beslut om områden och rättigheter som behövs för ett projekt och de ersättningsfrågor som projektet ger upphov till.
31.08.2016
Lantmäteriverkets prislista har uppdaterats. Ändringarna träder i kraft 1.9.2016.
10.08.2016
Geodatacentralens projekt MyGeoTrust har lanserat en ny telefonapp som kallas #hylo. Med hjälp av #hylo kan du dela och ta emot information från ditt närområde och berätta om trafikstockningar eller ditt fotbollslags nästa match eller tipsa om ett bärställe.
05.08.2016
Ledningsgruppen för Arctic SDI (Spatial Data Infrastructure, infrastruktur för geografisk information) höll sitt årsmöte i juni i Anchorage, Alaska
31.05.2016
Finland får stå värd för internationella experter inom branschen när den 24:e europeiska navigationskonferensen European Navigation Conference 2016 ordnas 30.5–2.6 i Helsingfors.
17.05.2016
Enligt observationerna slokar löven och grenarna gradvis så att den lägsta punkten nåddes några timmar före soluppgången.
12.05.2016
Serviceställenas öppettider ska senare ses över så att de bättre motsvarar nuvarande och uppskattade antal kunder.
26.04.2016
Utredningen om Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen överlämnades i dag 26.4.2016 till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Sidor

Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista