Nyheter

31.05.2016
Finland får stå värd för internationella experter inom branschen när den 24:e europeiska navigationskonferensen European Navigation Conference 2016 ordnas 30.5–2.6 i Helsingfors.
17.05.2016
Enligt observationerna slokar löven och grenarna gradvis så att den lägsta punkten nåddes några timmar före soluppgången.
12.05.2016
Serviceställenas öppettider ska senare ses över så att de bättre motsvarar nuvarande och uppskattade antal kunder.
26.04.2016
Utredningen om Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen överlämnades i dag 26.4.2016 till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
11.04.2016
Lantmäteriverket rapporterar nu för första gången om sitt samhällsansvar enligt riktlinjerna i GRI.
09.03.2016
Försäljningen av småhus och småhustomter visade en liten förbättring år 2015.
02.03.2016
Som grund för tilläggstiden framställer Lantmäteriverket bland annat det att de ekonomiska nyckeltalen och uppgifterna om kostnadsinbesparingar förutsätter ytterligare insamling av information.
01.03.2016
Statistikcentralen och Lantmäteriverket har utvecklat nya verktyg för geodatafönstret Paikkatietoikkuna.
17.02.2016
Flygfotograferingsprogrammet slår samman Lantmäteriverkets, Finlands skogscentrals och Landsbygdsverkets fotograferingsbehov till en planmässig helhet.
03.02.2016
Registret kommer att möjliggöra en elektronisk överföring av ägandet av bostadsaktier och elektronisk pantsättning samt mångsidiga informationstjänster som berör bostäder och bostadsaktiebolag.

Sidor

Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista