Nyheter

15.04.2014
Lantmäteriverket, Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) ICT-tjänster slås samman för att bilda det nya Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Lagförslaget om detta har överlämnats till riksdagen för behandling.
19.03.2014
Handeln med småhus och småhustomter fortsätter att minska enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter. År 2013 gjordes 60 100 fastighetsköp, alltså 7 procent mindre än 2012. Det har varit rätt tyst på fastighetsmarknaden med undantag av skogsmark, där försäljningen av skogslägenheter som är större än 10 hektar har ökat under flera års tid.
03.03.2014
Lantmäteriverkets fastighetsförrättningsavgifter ändrades 1.3.2014. Priserna stiger i genomsnitt med 5,3 procent. Avgifterna har fastställts genom jord- och skogsbruksministeriets förordning.
19.02.2014
Efterfrågan på Lantmäteriverkets öppna terrängdatamaterial, som gjordes fritt tillgängliga utan avgift år 2012, har ökat betydligt. Detta framgår av en delrapport som publicerats av forskningsgruppen för geoinformatik vid Aalto-universitetet.
16.01.2014
Lantmäteriverket strävar efter att bättre betjäna sina samiska kunder genom att publicera en webbplats på samiska. Den nya samiska webbplatsen innehåller basuppgifter om kartor, vanligaste lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden samt om Lantmäteriverkets uppgifter och tjänster.
01.01.2014
Lantmäteriverket godkänner inte längre kontanter som betalningsmedel 1.1.2014. Vid serviceställena kan kunderna använda de vanligaste bank- och kreditkorten eller vid behov be om en faktura.
Prenumerera på Maanmittauslaitos | Ajankohtaista