Avgiftsfritt material

Lantmäteriverket har öppnats sin terrängdata för gratis och fri användning för allmänheten och för företag. Inga avgifter tas ut för användning av fritt tillgängligt material, och materialet kan användas med omfattande oupphörliga nyttjanderätter.

Bl.a. flygbilder och ortofoton, höjdmodeller samt Terrängdatabasen och raster- och vektorkartor producerats från Terrängdatabasen hör till avgiftsfritt material.

Lista över avgiftsfritt material.

Varifrån kan jag få avgiftsfritt material?

Du kan ladda ned avgiftsfritt material från Filtjänsten för avgiftsfri data. Materialet är även tillgängligt på beställning. Då debiteras dock expeditionskostnader för leverans av material.

Materialet kan ha olika filformat. För att se på och redigera materialet behöver du ett program som kan behandla det aktuella filformatet. För behandling av till exempel kartor i vektorformat behöver du ett GIS program. Material i bildformat, som terrängkartor i rasterformat och flygbilder, kan du öppna med hjälp av bildbehandlingsprogram.

Mera information om anskaffning.

Gratis visningstjänst på Kartplatsen och i Paikkatietoikkuna

Om du vill bara ta en titt på Lantmäteriverkets kartor och flygbilder, det lönar sig att bekanta dig med våra webbtjänster kartplatsen.fi och paikkatietoikkuna.fi. På Kartplatsen kan du söka kartor över hela Finland bl.a. med hjälp av ortnamn och koordinater. Du kan också skriva ut kartbilder för eget privat bruk.

I geodatafönstret Paikkatietoikkuna finns förutom Lantmäteriverkets material även flera andra dataproducenters datamängder som du kan beskåda tillsammans eller separat i tjänstens kartfönster.