Pressmeddelande:

Lantmäteriverket öppnar sina terrängdatamaterial den 1 maj 2012

21.12.2011

Jord- och skogsbruksministeriet har den 21 december 2011 utfärdat en förordning om Lantmäteriverkets avgifter. I förordningen bestäms att Lantmäteriverket den 1 maj 2012 öppnar de terrängdatamaterial som verket samlat in för gratis och fri användning för allmänheten.

"Från och med den 1 maj 2012 kan var och en använda digitalt terrängkartmaterial gratis även för kommersiell verksamhet. För oss är det viktigt att vårt högklassiga material kan användas i så stor utsträckning som möjligt", säger Antti Kosonen, direktör för informationstjänstcentralen vid Lantmäteriverket.

Grundkartor och laserskanningsmaterial avgiftsfritt

Den viktigaste datamängden som ska öppnas är Terrängdatabasen som innehåller uppgifter om bl.a. vägar, adresser, byggnader och vattendrag i Finland.

"Vi tror att flygbilder och ortofoton, digitala grund- och terrängkartor och dessutom bakgrundskartserien kommer att användas i mycket stor utsträckning ", förutspår Antti Kosonen.

Lantmäteriverket förbereder sig på att efterfrågan på datamaterial ökar. "Vi kommer att förbättra vår service så att det blir så lätt som möjligt att få tillgång till vårt avgiftsfria datamaterial på webben", förklarar Kosonen.

Papperskartorna förblir avgiftsbelagda

Lantmäteriverkets övriga datamaterial såsom uppgifterna i fastighetsdatasystemet och t.ex. tryckta kartor och kartutskrifter förblir avgiftsbelagda också efter maj 2012.

Från början av år 2011 har ortnamnsregistret och generalkartmaterial i skalorna 1:1 milj. och 1:4,5 milj. varit i gratis och fri användning. Kommungränskartan öppnades för gratis användning hösten 2011.

Lista över datamaterial som öppnas 1.5.2012  

Ytterligare information

Direktör Antti Kosonen, 040 522 5812, antti.kosonen[at]maanmittauslaitos.fi

Produktgruppchef Kari-Pekka Karlsson, 040 536 7080, kari-pekka.karlsson[at]maanmittauslaitos.fi

Bilder

Bild 1: Visualisering av en höjdmodell som grundar sig på laserskanningsmaterial.

Bild 2: Digital grundkartmaterial från Terrängdatabasen.   

Kuvatiedosto: 
Kuvatiedosto: