Pressmeddelande

Den förbättrade fastighetsregisterkartan innebär noggrannare råmärken för fastigheter

25.03.2012

Lantmäteriverket har slutfört ett storprojekt som räckte över 30 år där fastighetsregisterkartan förbättrades grundligt. Tillsammans med aktörer inom skogsbranschen, kommuner och markägare firade Lantmäteriverket det slutförda projektet i Kajana 15.3.2012.

I dag vet vi var de finländska fastigheternas cirka 13 miljoner råmärken finns med cirka en halv meters noggrannhet, som registeranteckningar på kartan. På den gamla fastighetsregisterkartan var lägesnoggrannheten 10–20 meter.

"Nu när smarttelefonernas karttillämpningar och geografisk information i allmänhet har blivit en del av vardagen för många, är det viktigt att fastigheternas lägen på kartan är så riktiga som möjligt", säger överingenjör Jurkka Tuokko, ansvarig för terrängdata vid Lantmäteriverket.

Den digitala fastighetsregisterkartans noggranna lägesuppgifter kan utnyttjas till exempel vid markanvändningsplanering, avverkning av skog, planläggning, arvskiften och fastighetsköp.

Hundratusentals markägare deltog i signalering

Fastighetsregisterkartans grundförbättring som inleddes 1979 var ett massivt samarbetsprojekt mellan Lantmäteriverket, myndigheter, organisationer och medborgare. Hundratusentals markägare använde cirka 300 000 arbetsdagar för att märka ut sina fastigheters råmärken i terrängen.

"Markägarna byggde stora vita kors av plast som de lade ut på sina råmärken som signaler, för att råmärkena skulle synas på flygbilder. Vit plast delades ut på lantmäteribyråer, i kommunhus och butiker", berättade Lantmäteriverkets generaldirektör Jarmo Ratia i samband med festligheterna som ordnades 15.3.2012 för att fira den färdiga grundförbättringen.

Kartläggare ställde in koordinaterna på de signaler som syns på flygbilderna med hjälp av kartor som upprättats vid lantmäteriförrättningar och andra mätningsdata.

Generaldirektör Ratia lovar att utvecklingen inte kommer att sluta här.

"Lantmäteriverket utreder i år helhetssituationen på riksnivå för fastighetsregisterkartans lägesnoggrannhet. Utgående från utredningen kommer verket att ställa nya utvecklingsmål."

Läs mera

Artikel i Lantmäteriverkets kundtidning (s. 8-11, pdf, på finska) (sammandrag på svenska)

Jarmo Ratias jubileumstal i Kajana 15.3.2012 (pdf, på finska)

Mera information

Generaldirektör Jarmo Ratia, 040 745 2627, jarmo.ratia[at]nls.fi

Överingenjör Jurkka Tuokko, 040 539 6859, jurkka.tuokko[at]nls.fi