Pressmeddelande

Lantmäteriverkets terrängdata har öppnats

01.05.2012

Lantmäteriverkets digitala terrängdata öppnades 1.5.2012 för avgiftsfri användning. Till att börja med är det främst applikationsutvecklare, kartintresserade och organisationer som använder geodata som kommer att ha nytta av det avgiftsfria materialet.

"Öppna terrängdatamaterial är betydelsefulla för hela samhället, eftersom Lantmäteriverkets avgiftsfria kartmaterial visar vägen för hela statsförvaltningen när det gäller fri tillgång till data", säger direktör Antti Kosonen från Lantmäteriverket

Vi hoppas att verkets datamaterial skapar nya innovationer eftersom avgiftsfritt material även får användas för kommersiella ändamål. Användaren ska endast nämna källan och tidpunkten då materialet har avskilts. Vi väntar oss att konsumenter kommer att ha nytta av våra öppna terrängdatamaterial i och med nya innovationer.

Avgiftsfri nedladdningstjänst öppnas i maj

Lantmäteriverket öppnar en nedladdningstjänst där användarna själva kan ladda ned avgiftsfritt material. Nedladdningen är gratis endast för den som laddar ned material själv, annars debiteras expeditionskostnader för leverans av material. Webbtjänsten kommer att öppnas så snart som möjligt, tidigast 9.5.2012, dock senast under maj månad.

"Tyvärr har vi inte lyckats få den nya filtjänsten i sådant skick att den skulle kunna tas i bruk i början av maj", beklagar Kosonen. "Tills webbtjänsten är klar kan material inte levereras helt avgiftsfritt, eftersom det plockas manuellt från Lantmäteriverkets servrar och levereras till kunden till exempel på DVD-skiva eller extern hårddisk. En avgift för handarbete och datamedium tillkommer."

Från och med 1.5.2012 debiteras ingen avgift för licens eller användningsrätt, vilka hittills varit en stor del av det totala priset. Nedladdningstjänsten är inte avsedd för stora materialmängder som företag behöver, utan dessa beställs och levereras separat även i fortsättningen.

Terrängdata överförs stegvis till tjänsten för att så väl som möjligt säkerställa dess funktion.

De datamaterialen som till att börja med blir tillgängliga i tjänsten är Terrängdatabasens data, laserskanningsdata, terrängkartan raster i skala 1:50 000 samt de datamaterial som redan öppnats som pilotprojekt", säger produktgruppchef Kari-Pekka Karlsson från Lantmäteriverket.

"Enligt planerna ska allt material vara tillgängligt i filtjänsten inom 4-6 veckor", fortsätter Karlsson.

Material används för olika ändamål

"När applikationsutvecklarna får tillgång till våra avgiftsfria datamaterial kommer de att användas för många olika ändamål. Alla kombinationer har knappast ännu uppfunnits, framför allt nu när våra material nu kan kombineras fritt med andra", säger Kosonen.

Terrängkartor lämpar sig som bottenkarta för markanvändningsplanering, i mobilapplikationer för friluftsliv och som grund till webbtjänster med anknytning till naturen.

Avgiftsfria blir förutom de digitala kartorna i rasterform även Terrängdatabasen, terrängkartmaterial i olika skalor, fixpunkter, höjdmodeller, laserskanningsdata samt flygbilder och ortofoton.

Exempel på material

Terrängkartmaterial i vektorform (skala 1:100 000)

Terrängkartmaterial i rasterform (skala 1:250 000)

Ur flygbild framställda ortofoton i färg

Data ur terrängdatabasen i gml-format (t.ex. randpunkterna till en parkeringsplats)

Grundkartmaterial i rasterform (skala 1:20 000)

Materialet i exemplet är från trakten kring Nastola. Då materialet publiceras ska källan nämnas: "Lantmäteriverket 5/2012".

Mera information

Direktör Antti Kosonen, 040 522 5812, antti.kosonen[at]nls.fi

Produktgruppchef Kari-Pekka Karlsson 040 536 7080, kari-pekka.karlsson[at]nls.fi