Väntan är över - fastighetsgränser på Kartplatsen

14.03.2011

Via Kartplatsen är det nu möjligt att få fram fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Fastighetsgränserna syns i skalorna 1:2 000 - 1:16 000 och fastighetsbeteckningarna i skalorna 1:2 000-1:4 000. Materialet grundar sig på fastighetsregistret och uppdateras månadsvis.

Så här går det till

Du får fram fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar på Kartplatsen på följande sätt. Sök först ett intressant objekt på kartan och välj sedan skala, t.ex. 1:2 000. Välj ”Inställningar” i tjänstens högra kant. Kryssa för ”Fastighetsfördelning” under rubriken ”Visa objekten på kartan” Klicka på ”Använd” i slutet av listan. Om du vill se gränserna och beteckningarna tydligare välj ”Ljusare” under rubriken ”Kartans färger” och klicka sedan på ”Använd” i slutet av listan. Fastighetsgränserna och fastighetsbeteckningarna syns på kartan även om du zoomar in eller ut eller rör dig på kartan. Inställningarna hålls oförändrade endast under den pågående sessionen.

Om du vill kan du ändra kartbildens storlek och koordinatsystemet under ”Inställningar”. En större kartbild än standardstorleken finns också att tillgå.

Uppdatering av material

Kartor i skalorna 1:500 000 - 1:12 milj. är uppdaterade i version 1/2011. Bl.a. namnbeståndsmaterialet som ligger till grund för ortnamnssökningar har uppdaterats.

Till Kartplatsen

Vi tar gärna emot respons om det nya fastighetsgränsmaterialet!