Internationell verksamhet

Internationaliseringen ökar ständigt inom Lantmäteriverkets verksamhetsområde. Vi deltar aktivt i internationella projekt och internationella organisationers verksamhet.

Europeiska Unionen är fokusområde för Lantmäteriverkets internationella verksamhet under åren 2013–2017. Betoningen är på samarbete mellan de Europeiska lantmäteriverken (i synnerhet det nordiska samarbetet, samarbetet med de baltiska länderna, EuroGeographics samarbete), FN-organen, deltagande i verksamheten av utvalda fackliga organisationer och deras konferenser, samt förberedelser av internationella standarder och föreskrifter.