Broschyrer

Här finns Lantmäteriverkets broschyrer i PDF-form.
Tryckta broschyrer kan efterfrågas från Lantmäteribyråer eller
Informationstjänstcentralen, karttavarasto[at]maanmittauslaitos.fi