Verksamhet och uppgifter

Lantmäteriverket producerar fakta om landet. Vi sörjer för lantmäteriförrättningar, fastighetsuppgifter och kartmaterial samt för lagfarter och inteckningar. Såväl privatpersoner och företag som hela samhället behöver denna information. Vår verksamhet omfattar hela landet från Mariehamn till Ivalo. Hos oss arbetar nästan 1 800 experter på 35 orter. 

Lantmäteriverket

 • lyder under jord- och skogsbruksministeriet
 • ansvarar för lantmäteriförrättningar, kartmaterial, fastighetsuppgifter, lagfarter och inteckningar samt för ett riksomfattande sökregister över all geografisk information
 • tillhandahåller information och tjänster om fastigheter, terräng och miljö med anpassning till privatpersoners, företags och samhälleliga behov

De privata hushållen utgör lantmäteriverkets största kundgrupp. Övriga kunder är näringslivet, staten och kommunerna.

Centralförvaltningen

 • Generaldirektör Arvo Kokkonen
 • Generaldirektörens sekreterare Ritva Asplund
 • Nuuros Risto, Överdirektör
 • Halme Pekka, Utvecklingsdirektör
 • Kosonen Antti, Direktör
 • Markkula Markku, Lantmäteriråd
 • Tella Ari, Överingenjör
 • Ursin Heli, Chef för internationella frågor
 • Varjonen Tuija, Intern revisor
 • Yliselä Pirkko, Kommunikationsdirektör

Överdirektörer

 • Erkki Räsänen, Överdirektör (Produktion )
 • Marja Rantala, Överdirektör (Stödtjänster)
 • Matti Hyytinen, Förvaltningsdirektör
Sökord: