Meddelanden

06.10.2015

I februari 2016 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen

Till FDSfast-registerföringstillämpningens underhållsschemats koder kommer ändringar. Dessutom utökas underhållsschemats användningsändamål ochLäs mer

08.09.2015
På Lantmäteriverkets webbplats finns en enkät. Genom att besvara den kan du inverka på utvecklingen av webbplatsen. Läs mer
28.05.2015

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 28.5.2015.
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

29.09.2014

I februari 2015 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Stödet för kartverkskoordinatsystemet (KKJ) upphör.

FDSfast-registerföringstillämpningen underhålls schemat ändras så att KKJ-koordinatsystemets EPSG-koder och tidigare felaktiga ETRS-GKn-Läs mer

05.06.2014

Bästa användare av FDSfast-registerföringstillämpningen!

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen 5.6.2014. Ändringarna har samlats i ett meddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och frånLäs mer

10.02.2014

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 11.2.2014
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och denLäs mer

20.01.2014

En ny version av FDSfast-tillämpningen tas i bruk i februari under vecka 7.

Detta förorsakar ett driftavbrott i FDSfast-registerförings- och skolningstillämpningarna samt i Fastighetsdatatjänsten.

Driftavbrottet i registerföringstillämpningen börjar fredagen den 7.2. kl. 12 ochLäs mer

03.07.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in i fastighetsregistret. Förnyelsen träder i kraft i februari 2014.

Läs mer
14.04.2013

När det nya inskrivningssystemet tas i bruk kan man inte i fastighetssystemet fastighetsdel registrera några ändringar. Därför har KTJkii-registerföringstillämpningen ett registreringsförbud från fredagen den 3.5. till måndagen den 13.5. Under torsdagen den 2.5. kan registreringar utföras tillLäs mer

20.02.2013

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
22.01.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in iLäs mer

17.01.2013

Av FDSfast-registerföringstillämpningen ochLäs mer

19.12.2012

Alla de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 är förhandsregistrerade iLäs mer

18.12.2012

Av FDSfast-registerföringstillämpningen och Fastighetsdatatjänsten (tidigareLäs mer

09.12.2012

Registreringsförbud 31.12 i KTJfast-tillämpningen p.g.a. kommunsammanslagningar. 

Läs mer
11.11.2012

På lördagen 17.11 avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvariga händelser.
Alltså de vars förrättningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-14005678.

Registrera alla kortvariga händelser senast på fredagen 16.11 kl.15.
Långvariga händelser kan registreras normalt.

 

Läs mer

Sidor

Prenumerera på Meddelanden