Meddelanden

23.09.2016

Behörighetshanteringen för webbtjänster är ur bruk onsdag 28.9 kl. 9.00–13.00. Under avbrottet är det inte möjligt att byta lösenord eller göra ändringar i organisationsanvändarna.

Behörighetshanteringens avbrott påverkar inte användningen av Fastighetsdatatjänsten eller övrigaLäs mer

28.04.2016

Avbrott i handläggningen av avtal och ändringsansökningar 2–10 maj

Behandlingen av avtal och tillstånd som berör Fastighetsdatatjänsten,Läs mer

08.01.2016

Nästa onsdag 13.1.2016 utförs ett omfattande underhållsarbete på våra dataförbindelser, som börjar kl. 17 och varar minst 3 timmar.

Läs mer
21.12.2015


Telefonnumret till webbtjänsternas tekniska stöd ändras vid årsskiftet. Det nya telefonnumret fr.o.m. 4.1.2016 är 029 530 1197.

Läs mer
06.10.2015

I februari 2016 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen

Till FDSfast-registerföringstillämpningens underhållsschemats koder kommer ändringar. Dessutom utökas underhållsschemats användningsändamål ochLäs mer

28.05.2015

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 28.5.2015.
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

29.09.2014

I februari 2015 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Stödet för kartverkskoordinatsystemet (KKJ) upphör.

FDSfast-registerföringstillämpningen underhålls schemat ändras så att KKJ-koordinatsystemets EPSG-koder och tidigare felaktiga ETRS-GKn-Läs mer

05.06.2014

Bästa användare av FDSfast-registerföringstillämpningen!

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen 5.6.2014. Ändringarna har samlats i ett meddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och frånLäs mer

10.02.2014

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 11.2.2014
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och denLäs mer

20.01.2014

En ny version av FDSfast-tillämpningen tas i bruk i februari under vecka 7.

Detta förorsakar ett driftavbrott i FDSfast-registerförings- och skolningstillämpningarna samt i Fastighetsdatatjänsten.

Driftavbrottet i registerföringstillämpningen börjar fredagen den 7.2. kl. 12 ochLäs mer

03.07.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in i fastighetsregistret. Förnyelsen träder i kraft i februari 2014.

Läs mer
14.04.2013

När det nya inskrivningssystemet tas i bruk kan man inte i fastighetssystemet fastighetsdel registrera några ändringar. Därför har KTJkii-registerföringstillämpningen ett registreringsförbud från fredagen den 3.5. till måndagen den 13.5. Under torsdagen den 2.5. kan registreringar utföras tillLäs mer

20.02.2013

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
22.01.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in iLäs mer

17.01.2013

Av FDSfast-registerföringstillämpningen ochLäs mer

19.12.2012

Alla de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 är förhandsregistrerade iLäs mer

Sidor

Prenumerera på Meddelanden