Meddelanden

28.05.2015

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 28.5.2015.
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

29.09.2014

I februari 2015 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Stödet för kartverkskoordinatsystemet (KKJ) upphör.

FDSfast-registerföringstillämpningen underhålls schemat ändras så att KKJ-koordinatsystemets EPSG-koder och tidigare felaktigaLäs mer

05.06.2014

Bästa användare av FDSfast-registerföringstillämpningen!

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen 5.6.2014. Ändringarna har samlats i ett meddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och frånLäs mer

10.02.2014

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 11.2.2014
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och denLäs mer

20.01.2014

En ny version av FDSfast-tillämpningen tas i bruk i februari under vecka 7.

Detta förorsakar ett driftavbrott i FDSfast-registerförings- och skolningstillämpningarna samt i Fastighetsdatatjänsten.

Driftavbrottet i registerföringstillämpningen börjar fredagen den 7.2. kl. 12 ochLäs mer

03.07.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in i fastighetsregistret. Förnyelsen träder i kraft i februari 2014.

Läs mer
14.04.2013

När det nya inskrivningssystemet tas i bruk kan man inte i fastighetssystemet fastighetsdel registrera några ändringar. Därför har KTJkii-registerföringstillämpningen ett registreringsförbud från fredagen den 3.5. till måndagen den 13.5. Under torsdagen den 2.5. kan registreringar utföras tillLäs mer

20.02.2013

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
22.01.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in iLäs mer

17.01.2013

Av FDSfast-registerföringstillämpningen ochLäs mer

19.12.2012

Alla de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 är förhandsregistrerade iLäs mer

18.12.2012

Av FDSfast-registerföringstillämpningen och Fastighetsdatatjänsten (tidigareLäs mer

09.12.2012

Registreringsförbud 31.12 i KTJfast-tillämpningen p.g.a. kommunsammanslagningar. 

Läs mer
11.11.2012

På lördagen 17.11 avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvariga händelser.
Alltså de vars förrättningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-14005678.

Registrera alla kortvariga händelser senast på fredagen 16.11 kl.15.
Långvariga händelser kan registreras normalt.

 

Läs mer
04.06.2012

På lördagen 16.6 avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvariga händelser. Alltså de vars förrätt-ningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-1400115678.

Registrera alla kortvariga händelser senast på fredagen 8.6 kl.15. Långvariga händelser kan registreras normalt.

Läs mer

Sidor

Prenumerera på Meddelanden