Meddelanden

08.02.2012

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
25.01.2012

Av FDSfast-registerföringstillämpningen och Läs mer

20.12.2011

"Lumiset oksat vihreän puun,
kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katsoen tähtien hopeista nauhaa,
toivotamme jouluusi lämpöä ja rauhaa."

Kiitos kuluneesta vuodesta. Palvelemme aatonaattona 23.12. klo 15 saakka
ja uuden vuoden aatonaattona 30.12. klo 15 saakka.

Läs mer

26.10.2011

I februari 2012 tas en ny version i bruk i FDSfast-registerföringstilllämpningen och FDSfast-datatjänsten. En nyttjanderättsenhettyp ändras i kodlistan. I FDSfast-datatjänsten ändras uppgifterna som visas för personer med skyddsförbud och framställningen av registerenhetens åtgärder efter Läs mer

25.10.2011

 På lördagen 5.11. avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvarigah ändelser.

Alltså de vars förrättningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-14005678.

Registrera alla

Läs mer

16.10.2011

 En del av de kommuner som håller fastighetsregister har börjat omändringen till Läs mer

05.10.2011

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
04.09.2011

Nya gruvlagen har trätt i kraft 1.7.2011 och ändringarna i fastighetsbildningslagen träder i kraft 1.10.2011. Lagändringarna medför kodändringar i FDSfast-registerföringens underhållets schema och

Läs mer

29.05.2011

 

På lördagen 4.6 avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvariga händelser. Alltså de vars förrättningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-14005678.

Registrera alla kortvariga händelser senast på fredagen 3.6 kl.15. Läs mer

21.02.2011

 

 

 

Gamla händelser kan öppnas och registreras. Efter att en gammal händelse öppnats byter man omgivningen till registerdatabas. Bytet görs i händelse-fönstret där omgivning-fältet ändras till registerdatabas.

Läs mer
15.02.2011

  

Registerföringstillämpningen har hittills inte i produktionen använts i en 64-bits arbetsstation. Med de uppgifter som finns att tillgå stöder Citrix denna lösning och i en preliminär testning utförd

Läs mer

10.02.2011

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Läs mer
25.01.2011

 

 

Om kommunsystemets och FDSfast-systemets fastigheters läge skiljer sig märkbart från vararandra, blir användandet av kommunsystemdatats överföringsredskap mycket långsamt. För att föra in grundförbättrad data har Läs mer

13.12.2010

KTJkii-databasen gick sönder av okänd anledning på måndagen 13.12 kl 15:30. Databasen släppte inte in någon, så inga rättelseåtgärder åt databasen var möjliga att göra.

Därför är det beslutet att återgå till läget på måndagmorgon 13.12.10 genom att ta ibruk säkringen. Således

Läs mer

13.12.2010

KJTkii-databasen är korrigerad och tillämpningarna är nu i bruk. Databasen är nu återförd i läget måndag morgon 13.12. Också databasen för förrättningsadministrationen är återförd i läget på måndag morgon och uppgifter som förrättningsnummer, skeden, förrättningens anhängiggörande och

Läs mer

28.11.2010

En ny version av FDSfast-tillämpningen tas i bruk i februari under vecka 7.

Detta förorsakar ett driftavbrott i FDSfast-registerförings- och

skolningstillämpningarna samt i FDS-webbinformationstjänsten.

Driftavbrottet i registerföringstillämpningen börjar fredagen den 11.2.2011 kl.

12 och slutar tisdagen den 15.2.2011, men gamla händelser kan öppnas först

under följande vecka.

Förregistreringen slutar onsdagen den 9.2.2011 kl. 16 (vecka 6). Före versionsbytet

lönar det sig att registrera alla öppna händelser som man bara kan. Under

versionbytet lönar det sig inte för kommunanvändarna att lämna händelserna

ofullständiga.

Läs mer
24.10.2010

På lördagen 06.11 avlägsnas från FDSfast-tillämpningen alla kortvariga händelser. Alltså de vars förrättningsnummer börjar på 1-6, t.ex. 2-14005678. Registrera alla kortvariga händelser senast på fredagen 05.11. kl.15. Långvariga händelser kan registreras normalt.

Läs mer
24.10.2010

Förbud att förhandsregistrera 31.12.2010. Pga kommunsammanslagning är det förbjudet att förhandsregistera den 31.12.2010 med FDSfast-tilllämpningen.

Läs mer
15.02.2010

ändringarna tas i bruk 16.02.2010

Ibruktagande av koordinatsystemet Läs mer

09.02.2010

Inloggningssidan till Läs mer