Meddelanden

22.02.2017

Lantmäteriverkets nya webbplats publiceras i början av mars. Ibruktagningen av den nya webbplatsen medför ett driftavbrott på ett par timmar. Inloggningsadresserna till tjänsterna fungerar normalt under avbrottet.

Vi meddelar om den nya webbplatsen och den exakta tidpunkten förLäs mer

09.02.2017

Ändringar i FDS-fastregisterföringstillämpningen 14.2.2017

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

05.01.2017

Behörighetshanteringen för webbtjänster är ur bruk fran onsdag 11.1.2017 kl 16:00 till torsdag 12.1.2017 kl 09:00.


Driftavbrottet beror på systemuppdateringar.


Vi beklagar de olägenheter som avbrottet kan medföra.

 Läs mer

20.10.2016

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen i februari 2017

I februari 2017 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Till FDSfast-registerföringstillämpningens underhållsschemats koder kommer ändringar. Dessutom utökasLäs mer

23.09.2016

Behörighetshanteringen för webbtjänster är ur bruk onsdag 28.9 kl. 9.00–13.00. Under avbrottet är det inte möjligt att byta lösenord eller göra ändringar i organisationsanvändarna.

Behörighetshanteringens avbrott påverkar inte användningen av Fastighetsdatatjänsten eller övrigaLäs mer

28.04.2016

Avbrott i handläggningen av avtal och ändringsansökningar 2–10 maj

Behandlingen av avtal och tillstånd som berör Fastighetsdatatjänsten, FDS-registerföringen, gränssnittstjänsterna och datatjänsterna avbryts för perioden 2–10.5.2016. Orsaken till avbrottet är en uppdatering avLäs mer

12.02.2016

Ändringar i FDS-fastregisterföringstillämpningen 16.2.2016.

 Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

08.01.2016

Nästa onsdag 13.1.2016 utförs ett omfattande underhållsarbete på våra dataförbindelser, som börjar kl. 17 och varar minst 3 timmar.Läs mer

21.12.2015


Telefonnumret till webbtjänsternas tekniska stöd ändras vid årsskiftet. Det nya telefonnumret fr.o.m. 4.1.2016 är 029 530 1197.Läs mer

06.10.2015

I februari 2016 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen

Till FDSfast-registerföringstillämpningens underhållsschemats koder kommer ändringar. Dessutom utökas underhållsschemats användningsändamål ochLäs mer

28.05.2015

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 28.5.2015.
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

06.02.2015

Ändringar i FDS-fastregisterföringstillämpningen 10.2.2015.
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar ochLäs mer

29.09.2014

I februari 2015 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Stödet för kartverkskoordinatsystemet (KKJ) upphör.

FDSfast-registerföringstillämpningen underhålls schemat ändras så att KKJ-koordinatsystemets EPSG-koder och tidigare felaktiga ETRS-GKn-Läs mer

05.06.2014

Bästa användare av FDSfast-registerföringstillämpningen!

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen 5.6.2014. Ändringarna har samlats i ett meddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och från FDS-registerföringens internet-Läs mer

10.02.2014

Ändringar i FDSfastregisterföringstillämpningen 11.2.2014
Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och denLäs mer

20.01.2014

En ny version av FDSfast-tillämpningen tas i bruk i februari under vecka 7.

Detta förorsakar ett driftavbrott i FDSfast-registerförings- och skolningstillämpningarna samt i Fastighetsdatatjänsten.

Driftavbrottet i registerföringstillämpningen börjar fredagen den 7.2. kl. 12 ochLäs mer

22.09.2013

I februari 2014 tas i bruk i FDS-registerföringstillämpningen och i FDS-datatjänst en ny version. Till kodsamlingen kommer flera ändringar.

Till FDS-registerföringstillämpningens underhålls schema kommer inte de ändringar i februari 2014 som meddelats tidigare, för de i underhålls schematLäs mer

03.07.2013

Lantmäteriverket förnyar fastighetsbeteckningssystemet för att de förväntade stora kommunsammanslagningarna ska kunna föras in i fastighetsregistret. Förnyelsen träder i kraft i februari 2014.Läs mer

14.04.2013

När det nya inskrivningssystemet tas i bruk kan man inte i fastighetssystemet fastighetsdel registrera några ändringar. Därför har KTJkii-registerföringstillämpningen ett registreringsförbud från fredagen den 3.5. till måndagen den 13.5. Under torsdagen den 2.5. kan registreringar utföras tillLäs mer

20.02.2013

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.Läs mer

Sidor

Prenumerera på Meddelanden