Rasitustodistus

Erityisen oikeuden muuttaminen

Erityisen oikeuden muuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi vuokra- tai käyttöoikeuden jatkamista tai kohteena olevan alueen muutoksia.

Erityisen oikeuden kirjaus pysyy voimassa, jos käyttöoikeuden voimassaoloaikaa on pidennetty tai oikeus on annettu samalle oikeudenhaltijalle välittömästi uudelleen. Muutosta on haettava kirjattavaksi ennen voimassaoloajan päättymistä.

Kohteena olevaa aluetta voidaan laajentaa tai pienentää sopimuksella.

Erityisiä oikeuksia koskevien muutosten ja siirtojen kirjaaminen on vapaaehtoista.

suomi

Erityisen oikeuden poistaminen

Erityisen oikeuden kirjaus voidaan poistaa oikeudenhaltijan hakemuksesta.

Kirjaamisviranomainen voi myös omasta aloitteestaan poistaa erityisen oikeuden kirjauksen, jos oikeuden voimassaoloaika on päättynyt. Elinikäinen erityinen oikeus voidaan yleensä poistaa oikeuden haltijan kuoltua.

Erityisen oikeuden kirjausta ei voi poistaa ennen kuin siihen kohdistuvat kiinnitykset ja erityisen oikeuden kirjaukset on poistettu, vaikka oikeus on lakannut esimerkiksi irtisanomisen, sopimuksen tai muun syyn takia.

suomi

Erityisen oikeuden kirjaaminen

Erityinen oikeus on kiinteistön omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus, joka yleensä kuuluu muulle kuin kiinteistön omistajalle. Se perustuu esimerkiksi sopimukseen tai testamenttiin.

Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus, jossa maanomistaja vuokraa ulkopuoliselle maa-aluetta vaikkapa omakotitalon rakennuspaikaksi. Muita yleisesti kirjattuja erityisiä oikeuksia ovat mm. käyttöoikeus, eläkeoikeus ja sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta.

suomi

Sivut

Tilaa syöte RSS - Rasitustodistus