Tasokoordinaatisto

ETRS-GKn

Maanlaajuisissa kartastotöissä käytetään siis edellisessä luvussa mainittua ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistoa, jossa kok

Asiasanat:

KKJ

Kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) luominen aloitettiin 1960-luvulla Geodeettisen laitoksen 1. luokan kolmioverkon mittausten ja tasoituslaskennan valmistuttua. Kolmioverkko tasoitettiin ED50-koordinaattijärjestelmässä (European Datum 1950). ED50 perustuu 1950-luvulla tehtyyn Euroopan laajuiseen kolmioverkkojen yhteistasoitukseen.

Asiasanat:

VVJ

Ensimmäinen valtakunnallinen tasokoordinaatisto Suomessa oli Helsingin järjestelmä tai Vanha valtion järjestelmä (VVJ).

VVJ:n luominen aloitettiin 1920-luvulla, jolloin Geodeettinen laitos (GL) aloitti ensimmäisen luokan kolmioverkon mittaustyöt. Nimi Helsingin järjestelmä tulee kolmiomittausten lähtöpisteen mukaan (Kallion kirkko Helsingissä).

Asiasanat:

Tasokoordinaatisto

Tasokoordinaatiston muodostaminen

Suomessa maastokartoilla ja yleisissä kartastotöissä käytetään poikittaisasentoista lieriöprojektiota ja niiden yhteydessä muodostettuja tasokoordinaatistoja.

Poikittaisasentoisessa lieriöprojektiossa tasokoordinaatisto muodostetaan seuraavasti:

TM35FIN

UTM - karttaprojektio on ollut pohjana luotaessa koko Suomen alueen kattavaa tasokoordinaatistoa ETRS-TM35FIN. Myös karttaprojektiosta käytetään nimeä (ETRS-)TM35FIN.

TM35FIN - projektiossa lieriö leikkaa maan pintaa eli keskimeridiaanin kohdalla lieriön pinta on maan (ellipsoidin) pinnan alapuolella. Koko Suomi kuvataan yhdessä projektiokaistassa, jonka keskimeridiaani on 27° itäistäpituutta.   

TM35FIN - karttaprojektion ominaisuuksia ovat lisäksi:

UTM

Universal Transverse Mercator (UTM) on käytännössä globaalin standardin asemaan päässyt poikittainen leikkaava lieriöprojektio ja tasokoordinaatisto. UTM-projektio on  myös ollut pohjana määritettäessä Suomessa käytettävää ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatistoa (ja karttaprojektiota).

UTM on määritetty Yhdysvaltain armeijan karttaviraston (NGA) toimesta alkujaan Yhdysvaltain armeijan ja Naton käyttöön. UTM kattaa koko maapallon ja sen käyttö on levinnyt myös sotilaspiirien ulkopuolelle.

Asiasanat:

Tasokoordinaatistot

Todellisuutemme on kolmiulotteinen. Sitä kuvataan monesti kaksiulotteisena karttaprojektion avulla joko paperisilla kartoilla tai kuvaruuduilla. Karttaprojektioon kuuluu myös tasokoordinaatisto. Tässä osassa keskitymme Suomessa käytettäviin valtakunnallisiin tasokoordinaatistoihin ja niiden muodostumiseen.

Poikittaisasentoisessa lieriöprojektiossa tasokoordinaatisto muodostetaan seuraavasti (kuva alla):

Asiasanat:

Sivut

Tilaa syöte RSS - Tasokoordinaatisto