Koordinaattimuunnos

Muunnoksilla voidaan muuntaa koordinaatteja koordinaattijärjestelmästä, koordinaatistosta tai esitystavasta toiseen. Koordinaattimuunnoksessa koordinaatit muunnetaan koordinaattijärjestelmästä toiseen, esim. KKJ:n ja ETRS-TM35FIN:n välinen tasomuunnos. Koordinaattikonversiossa muunnetaan koordinaattien esitystapaa saman koordinaattijärjestelmän sisällä, esimerkiksi tasokoordinaattien muuntaminen maantieteellisiksi koordinaateiksi.

Muunnokset

Miten voin muuntaa koordinaatteja toiseen koordinaatistoon?

Karttapaikalla kohdassa Muunna on muunnostoiminto, jolla voi tarkastella yhden pisteen koordinaatteja eri koordinaatistoissa.

Myös Geodeettisella laitoksella on koordinaattien muunnospalvelu internetissä. 

Asiasanat:

Kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos

Kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos voidaan suorittaa kahden kolmiulotteisen suorakulmaisen koordinaatiston välille. Esimerkiksi satelliittipaikannuslaitteissa tehdään kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos satelliittien käyttämän koordinaatiston (WGS84) ja jonkin paikallisen koordinaatiston välillä (esim. KKJ).

Asiasanat:

Affiininen muunnos

Affiininen muunnos poikkeaa Helmert - muunnoksesta siinä, että mittakaavan muutos on eri koordinaattiakselien suhteen. Tämän johdosta affiininen muunnos ei säilytä kuvioiden muotoja. Affiininen muunnos saattaa olla tarkempi tietyissä tapauksissa, esimerkiksi määritettäessä muunnosta deformoituneesta paikallisesta koordinaatistosta valtakunnalliseen koordinaatistoon.

Asiasanat:

Helmert-muunnos

Helmert-muunnos eli yhdenmuotoisuusmuunnos tasolla

Helmert- muunnos on yleisimmin käytetty muunnos. Helmert - muunnoksessa eli yhdenmuotoisuusmuunnoksessa muunnettavien pisteiden muodostamien kuvioiden muoto säilyy. Pisteiden sijainti, orientointi ja mittakaava voivat muuttua.

Asiasanat:

Muunnokset

Muunnoksilla voidaan muuntaa koordinaatteja koordinaattijärjestelmästä, koordinaatistosta tai esitystavasta toiseen. Muunnoksia käytetään kun halutaan esimerkiksi saada kunnan koordinaatistossa oleva rakennusaineisto  muunnettua MML:n käyttämään koordinaatistoon. Toinen esimerkki voi olla vaikkapa erilliskoordinaatistossa tehdyn mittauksen muuntaminen valtakunnalliseen koordinaatistoon.

Muunnokset voidaan jakaa seuraavasti:

Tilaa syöte RSS - Koordinaattimuunnos