Lehdistötiedote

Suomenkieliset nimet Ahvenanmaa ja Maarianhamina säilyvät kartoilla

15.03.2012

Maanmittauslaitos ei suostunut Ahvenanmaan maakuntahallituksen pyyntöön poistaa suomenkieliset nimet Ahvenanmaa ja Maarianhamina Maanmittauslaitoksen julkaisemista kartoista. Maanmittauslaitos vastasi maakuntahallituksen esitykseen 16.3.2012.

Maanmittauslaitos pyysi tammikuussa päätöksensä tueksi lausuntoa Kotimaisten kielten keskukselta. Se suositteli suomenkielisten nimien säilyttämistä.

"Noudatamme kielten ja nimistön ammattilaisten suositusta. Maanmittauslaitoksen kartoissa tulee jatkossakin esiintymään ruotsinkielisten nimien Åland ja Mariehamn ohella myös suomenkieliset Ahvenanmaa ja Maarianhamina", Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia sanoo.

Kaksikielisistä kunnista kartalle kunnan molemmat nimet

Maanmittauslaitos esittää karttatuotteissaan kaikkien virallisesti kaksikielisten kuntien kummatkin nimet. Yksikielisten kuntien nimi esitetään kunnan virallisella kielellä. Lisäksi Maanmittauslaitos esittää kolmen yksikielisen ruotsinkielisen kunnan nimen myös suomeksi.

Muiden nimien kuin kunnannimien valintaan kuntien kielisuhteet sen sijaan eivät vaikuta. Yksikielisten kuntien alueella esitetään myös toisenkielisiä nimiä, mikäli ne ovat vakiintuneet yleiseen käyttöön. Maanmittauslaitos tarkistuttaa karttojensa kaikki paikannimet ja niihin tulevat muutokset Kotimaisten kielten keskuksessa.

Kotimaisten kielten keskus suosittelee, että Maanmittauslaitos lisäisi karttoihinsa kaikki viralliset kunnannimet eli myös yksikielisten suomenkielisten kuntien viralliset ruotsinkieliset nimet (esimerkiksi Lahti – Lahtis).

"Pyrimme toteuttamaan tämän järjestelmämuutoksen yhteydessä. Meillä on käynnissä nimistötuotannon tietojärjestelmien ja prosessien uudistaminen. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Se mahdollistaa myös sisällöllisen uudistamisen", Ratia sanoo.

Perusteluja esitettiin nimistön yksi- ja kaksikielisyydelle

Kotimaisten kielten keskuksen lausunnossa karttanimien kaksikielisyyttä perustellaan monesta näkökulmasta:

  • "Silloin, kun paikasta käytetään erikielisiä nimiä, kielisuhde vaikuttaa vain nimien järjestykseen: kunnan virallisen enemmistökielien mukainen nimi merkitään kartassa ylimmäksi ja juoksevassa tekstissä ensimmäiseksi."
  • "Nimipareissa Ahvenanmaa – Åland ja Maarianhamina – Mariehamn molemmankieliset nimet on katsottava alkuperäisnimiksi. Maarianhaminan suomenkielinen nimi on ollut käytössä kaupungin perustamispäätöksestä [vuodesta 1859] lähtien."
  • "Kummankaan kielen käyttäjät eivät voi edellyttää, että toisesta kielestä poistettaisiin siihen kieleen juurtuneita epävirallisiakaan nimiä."

Ahvenanmaan maakuntahallituksen perustelut esitykselle olivat Ahvenanmaan yksikielisyys, kielilaki, valtioneuvoston päätös 120/1989 ja Kotimaisten kielten keskuksen suositus "ruotsinkielisten nimien esittämisestä yksikielisillä ruotsinkielisillä paikkakunnilla".

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Maanmittauslaitoksen keskushallintoa antamaan selvityksen Ålands Näringslivin varatoimitusjohtaja Daniel Dahlénin eduskunnan oikeusasiamiehelle 9.2.2012 tekemän kantelun perusteella. 

Lue lisää

Ahvenanmaan maakuntahallituksen kirje Maanmittauslaitokselle 8.8.2011 (ruotsiksi)

Kotimaisten kielten keskuksen lausunto 23.2.2012 (suomeksi)

Maanmittauslaitoksen kirje Ahvenanmaan maakuntahallitukselle 16.3.2012 (ruotsiksi)

Maanmittauslaitoksen selvitys maa- ja metsätalousministeriölle 16.3.2012 (ruotsiksi) 

Lisätietoja

Pääjohtaja Jarmo Ratia, 040 745 2627, jarmo.ratia[ät]maanmittauslaitos.fi

Johtava sovellusasiantuntija Teemu Leskinen, 040 553 4466, teemu.leskinen[ät]maanmittauslaitos.fi